KORONAPŘEVRAT

Protiúder Velkému bratru i Velkému resetu, totalitní světovládě, covidpasům, digitálnímu koncentráku, povinnému očkování, sociálním kreditům, mediálnímu ohlupování a nátlaku zmanipulovaného stáda!

  • STRUČNĚ & JASNĚ, 12. 7. 2024: Nový článek vzbudil nevídaný rozruch, a ani se tomu nedivím. Každý pokus prolomit státem nařízené ticho v kauze střelby na fakultě zákonitě vyvolává patřičnou odezvu. Chtěl bych čtenářům poděkovat za spoustu příznivých ohlasů a trefných připomínek, z nichž mnohé vnášejí světlo do některých nejasností. Nárůst návštěv a čtenost s sebou bohužel nese i nežádoucí zájem různých provokatérů, snažících se různými způsoby odradit od práce a udělujících všemožné "dobré rady", abych se v jistých tématech příliš nevrtal a raději už nic nepsal. Tyhle známé triky už jsou naštěstí tak průhledné, že není důvod se jimi nechat odradit. Více v rubrice STRUČNĚ & JASNĚ


Úspěšný, vysoce erudovaný a dobře situovaný 24letý student historie, o nějž je v životě díky péči svých rodičů vcelku dobře postaráno, se navzdory tomu všemu cítí z jakýchsi důvodů naštvaný na celý svět. Touží po pomstě a rozhodne se k nepochopitelně brutálnímu činu: udělá si zbrojní průkaz, nakoupí ohromné množství zbraní a povraždí desítky...

Už jsme si celkem zvykli, že většina plánů mocných bývá navzdory zjevným indiciím a odhalením odmítána jako "konspirační" či "spiklenecké teorie". Důvodem bývá argument, že šiřitelé těchto "spekulací" o nich nejsou schopni předložit jasný, hmatatelný či viditelný důkaz. U fenoménu tzv. chemtrails je tomu kupodivu přesně naopak: důkazy, které máme...

Jaké povědomí o dnešní šílené době zůstane v lidských myslích za pár let nebo desetiletí? Najde se vůbec někdo, komu ještě zůstanou jakési nepatrné vzpomínky na události ze současnosti a nedávné minulosti? Budou si lidé pamatovat, co se skutečně v jejich životech odehrálo? Není to vůbec jisté. Když vidíme, jak masivně se lidem za "covidu" podařilo...
Náhodný výběr z článků - tematicky:

KULTURA & SPOLEČNOST                    MEDIÁLNÍ MANIPULACE & CENZURA         COVID 1984 & NOVÝ NORMÁL

___1___   ___2___    ___3___                  ____1____    ____2____     ____3____            ___1___     ___2___     ___3___


P  O  L  I  T  I  K  A                                  D I G I T Á L N Í   T O T A L I T A                    V E L K Ý   R E S E T  &   N W O

__1__  __2__ __3__                                  ___1___     ___2___     ___3___                         ___1___    ___2___    ___3____


OČKOVÁNÍ & COVID PASY                    1 1.    Z Á Ř Í   2 0 0 1                                       ŠKOLSTVÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

___1___   ___2___   ___3___                   __1__    __2__   __3__                                        ___1___  ___2___  ___3___