KORONAPŘEVRAT

Protiúder Velkému bratru i Velkému resetu, totalitní světovládě, covidpasům, digitálnímu koncentráku, povinnému očkování, sociálním kreditům, mediálnímu ohlupování a nátlaku zmanipulovaného stáda!

  • STRUČNĚ & JASNĚ, 14. 6. 2024: Když jsem v dubnovém článku psal o tom, že dění kolem nás začíná připomínat virtuální realitu, netušil jsem, jak rychle události předběhnou mé obavy: Jaképak "konspirace", my už v takovém světě přece dávno žijeme! Média dokázala ochočit myšlení lidí tak snadno, až přestali vnímat, co se kolem nich děje: Nehnou s nimi nevyjasněné okolnosti střelby v Praze, záhadná úmrtí osob okolo premiéra Fialy, fantasmagorické plány letů na Měsíc s Čechoafričanem na palubě, zázračně uzdravený slovenský premiér po pětinásobném průstřelu, ani Putinovi agenti zapalující vozy MHD v Praze; Češi jdou k volbám a zase zvolí ty, kteří jim lžou a vedou je do války. Jak jinak to lze chápat, než že podstatné části společnosti byla vymazána paměť a žije v úplně jiné dimenzi? Více v rubrice STRUČNĚ & JASNĚ


Už jsme si celkem zvykli, že většina plánů mocných bývá navzdory zjevným indiciím a odhalením odmítána jako "konspirační" či "spiklenecké teorie". Důvodem bývá argument, že šiřitelé těchto "spekulací" o nich nejsou schopni předložit jasný, hmatatelný či viditelný důkaz. U fenoménu tzv. chemtrails je tomu kupodivu přesně naopak: důkazy, které máme...

Jaké povědomí o dnešní šílené době zůstane v lidských myslích za pár let nebo desetiletí? Najde se vůbec někdo, komu ještě zůstanou jakési nepatrné vzpomínky na události ze současnosti a nedávné minulosti? Budou si lidé pamatovat, co se skutečně v jejich životech odehrálo? Není to vůbec jisté. Když vidíme, jak masivně se lidem za "covidu" podařilo...

Vražedný útok teroristů na koncertní síň v Krasnogorsku nese většinu zásadních rysů operace pod falešnou vlajkou. Že nešlo o žádnou "spontánní" akci fanatiků, ale o precizně naplánovanou a koordinovanou operaci, svědčí nejen její průběh, během něhož se vraždící bestie neohroženě a s ledovým klidem promenádovaly po budově, očividně při vědomí...
Náhodný výběr z článků - tematicky:

KULTURA & SPOLEČNOST                    MEDIÁLNÍ MANIPULACE & CENZURA         COVID 1984 & NOVÝ NORMÁL

___1___   ___2___    ___3___                  ____1____    ____2____     ____3____            ___1___     ___2___     ___3___


P  O  L  I  T  I  K  A                                  D I G I T Á L N Í   T O T A L I T A                    V E L K Ý   R E S E T  &   N W O

__1__  __2__ __3__                                  ___1___     ___2___     ___3___                         ___1___    ___2___    ___3____


OČKOVÁNÍ & COVID PASY                    1 1.    Z Á Ř Í   2 0 0 1                                       ŠKOLSTVÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

___1___   ___2___   ___3___                   __1__    __2__   __3__                                        ___1___  ___2___  ___3___