Proletáři a naočkovaní všech zemí, spojte se! A fuckujte Putina!

27.04.2022

V příloze Deníku o Ústeckém kraji vyšla bizarní reklama sportovního areálu Klíny. I když se inzerce týká lyžařského areálu, na levý horní okraji inzerent "připnul" obří angažované heslo "FUCK PUTIN", lemované v ukrajinských barvách.

Nad tím už zůstává rozum stát. Co má horský sportovní areál společného s válkou na Ukrajině? Ubylo jim ruských nebo ukrajinských lyžařů, ubytovaných v areálu?

U inzerenta se jedná v podstatě o věrnou kopii zelináře z Havlovy Moci bezmocných, který si do výlohy se zeleninou dal výrazné heslo "Proletáři všech zemí, spojte se", aby vyjádřil svou loajalitu k režimu.

Říkal jsem si, že za chvíli bude vyvěšování ukrajinské vlajky povinné jako za starého režimu vlajky SSSR, ovšem natrvalo, nejen ve svátcích. A koho nahlásí soused nebo zaměstnavatel, že ji nevyvěsil, bude mít problémy.

Na kdejakém webu poskytovatelů internetu už visí ukrajinská vlajka a velký nápis "STOJÍME ZA UKRAJINOU", to už je obdoba povinné úlitby za socialismu, kdy musel mít kdejaký obchod ve výloze nápis "STOJÍME PLNĚ ZA POLITIKOU KSČ ZA ROZVOJ SOCIALISMU A MÍRU" nebo "ZÁVĚRY POSLEDNÍHO SJEZDU KSČ SPLNÍME" !

A kdo chce otevřít některý z "dezinformačních" webů, musí si nejprve projít touto branou davového souhlasu s politikou strany a světové globální vlády.

Tato stránka se například objeví uživatelům internetu, užívajících providera Nordic Telecom pokaždé, když se chtějí přihlásit na "dezinformační web":

Stojíme za Ukrajinou
https://nordictelecom.cz/novinky/25/

Aneb Náš pracovní kolektiv stojí plně za politikou strany a vlády a hlásí se k ideálům nového světového řádu!