Kroky globalistů k Velkému resetu logicky navazují: Po covidových lockdownech nás čekají lockdowny energetické, následované vyhlášením stanného práva a zrušením hotovosti?

04.11.2022

Snad ani ti největší optimisté už nepochybují o tom, že naše země i celá civilizace stojí před obrovským zvratem, jenž mnoha lidem zničí veškeré dosavadní životní "jistoty" a sny o radostných a spokojených životech v míru, svobodě a nekonečném bohatství a materiálním nadbytku. Ti, kteří to ještě netuší, nebo si před krutou realitou zakrývají oči, budou brzy moci na vlastní kůži pocítit, jak se v jejich životech záhy všechno převrátí naruby a nikdy už nebude jako dříve. Pro mnohé snílky, žijící v mediálních iluzích, to bude představovat ohromný šok, z něhož se nevzpamatují.

V té souvislosti se můžeme ptát, kam se ztratili všichni ti nadšení fanatici, co ještě nedávno tvrdili, že již brzy se vše zcela jistě vrátí do normálu, jen co se necháme očkovat a porazíme covid. Takoví, co z vlastní ignorance a nedostatku informací uvěřili, že všechny problémy za nás vyřeší ti mocní nahoře a naše životy půjdou dál ke spokojeným a zářným zítřkům, přičemž se vysmívali všem varovným hlasům o blížící se ekonomické a energetické krizi, nebo se o veřejně přiznaných záměrech celosvětové totality NWO a plánech Velkého resetu vyjadřovali jako o "bláznivých konspiracích". Kdokoliv, kdo si dovolil poukázat na chystané záměry globálních elit, byl těmito ignoranty zesměšňován a označen za "dezinformátora" nebo blázna.

Z běžných reakcí okolí víme, že nadšení podporovatelé covidových opatření a povinného očkování nikdy nepřiznají, že se mýlili; naopak: jsou stále hlasitější a agresivnější, neboť současný vývoj událostí jich vrhl do naprostého myšlenkového zmatku. V dnešním chaotickém dění ve světě se tito lidé naprosto ztrácí a svou absolutní dezorientaci se snaží křečovitě zakrývat "povinným" fanděním Ukrajině a místo boje proti vražednému koronaviru dnes hoří pomstou Putinovi. Jsou to právě tyto zmanipulované ovce, ignorující realitu, které si nechtějí přiznat, že se řítíme do propasti a budeme čelit prudkému propadu kvality našich životů, nikoliv tzv. "popírači", jak nám to tvrdily mediální novinářské loutky hned po vypuknutí koronakrize.

Kdyby tato mediální propagandou hypnotizovaná většina měla aspoň minimální schopnost samostatně uvažovat, musela by si položit následující otázky:

  • Splnili vám snad ONI všechny ty sliby, které vám dávali během koronapandemie?
  • Vrátili jste se do 'normálu', nebo jste za ty necelé tři roky spadli do ještě většího průseru, než v jakém jste se nacházeli v roce 2020?
  • Když jste tak poslušně plnili všechna lockdownová nařízení a dodržovali pokyny o nošení roušek, nechali jste se testovat, zavírali jste se do izolací a chodili na všechny dávky očkování, dovolili vám dnes ONI znovu žít jako tehdy, před vypuknutím covidošílenství? Že ne?

Není tedy cosi špatně? Podívejte se vy sami, spořádaní a poslušní občané, ochotně dodržující všechna covidová nařízení a kývající na všechny pokyny shora, na své životy a zamyslete se, v čem se právě nacházíte:

A není tedy toto všechno přesně to samé, před čím vás celou dobu varovali ti "dezinformátoři" z nezávislých médií?

Když v roce 2020, po zahájení operace Falešná pandemie, zaznívaly varovné hlasy, že celý tento covidový proces je záminkou pro nastolení celosvětové totality a důsledkem tvrdých opatření bude astronomické zadlužení ekonomiky i obyvatelstva, hospodářský a energetický kolaps národních států, likvidace malých a středních podniků, zničení dodavatelských řetězců a zásobování energiemi i potravinami a konec stávajících práv a svobod, byly tyto hlasy označovány za fake news, dezinformace a jejich hlasatelé cenzurováni.

Připomeňme si, co bylo podle "konspirátorů" (ve skutečnosti vnímavých analytiků reálně chápajících souvislosti a očividné hrozby) záměrem spuštění covidové plandemie a celosvětových lockdownů, kdy došlo k uzavření většiny obyvatelstva ve svých domovech, zastavení ekonomiky a zrušení obrovského množství pracovních míst? A jaké důsledky měly následovat? (viz také článek z roku 2020 Koronapřevrat neznamená konec globalizace. Naopak, současná uměle vyvolaná pandemie je jejím vrcholným okamžikem)

  1. Cílem bylo zničit malé a střední firmy, podnikání, běžná pracovní místa a obživu obrovského počtu lidí, jejich pád do zadlužení nebo chudoby, kdy nebudou moci splácet nájem a vůbec kupovat jídlo.
  2. Záměrem bylo, aby se lidé stali závislí nejprve na státu, a poté, až stát zkolabuje (jelikož se na věky zadlužil u velkých bank a globálních korporací), je bylo snadné dostat pod celosvětovou kontrolu totalitní světovlády. Lidé pak ochotně přijmou totální dohled na svými životy a vlastní svobodu vymění za základní nepodmíněný příjem od státu a potraviny na příděl. A celý tento vývoj budou nadšeně vítat jako "spásu", protože jinak nepřežijí.
  3. Permanentním udržováním mas v nejistotě, vyvoláváním strachu a střídáním hrozeb pokut a trestů při nedodržování neustále měnících se vládních nařízení vyvolat u obyvatelstva absolutní poslušnost k pokynům shora, což vytvoří pocit absolutní podřízenosti a návyk automaticky plnit všechny příkazy státní moci: bez vyzvání se prokazovat nově schválenými průkazy totožnosti a povinnými elektronickými certifikáty, chodit se testovat, očkovat, bez protestů akceptovat neustálý dohled kamer a sledovacích aplikací v mobilech nad svými soukromými životy, ochotně nechat státními šmíráky monitorovat každý svůj pohyb.

Takto lze popsat základní cíle globálního převratu pod záminkou pandemie z roku 2020. A co vidíme dnes? Další fázi naprosto totožného procesu, kdy opět hrozí, že obyvatelstvo stráví zimu v nedobrovolné karanténě ve svých domovech (tedy jen ti, kteří ještě budou schopni uhradit inkaso s rostoucími účty za energie a byty jim nezaberou exekutoři); děti opět nebudou chodit do škol, jejich rodiče přijdou o zaměstnání - ovšem tentokrát nikoliv z důvodu vyhlášení virové pandemie, ale v důsledku zastavení dodávek energií a z něj plynoucího zhroucení zásobování a dodavatelských řetězců, nedostatku základních potravin a kompletního kolapsu fungování průmyslu a společnosti.

Energetičtí experti a lidé z průmyslu v posledních měsících stále hlasitěji varují, že pokud lidé nebudou schopni zaplatit astronomické ceny energií, mohou spadnout do dluhů a přijít o své byty, domy i celé své majetky (viz např. "Podezřívám vládu, že chce cíleně připravit miliony lidí o domy a byty," říká Vladimír Štěpán nebo rozhovory na Rádiu Univerzum zde a zde. Mnozí z nich se domnívají, že může jít o záměr. Nic vám to nepřipomíná?

No jistě, stejný cíl přece prezentují plány Velkého resetu Schwabova Světového ekonomického fóra s proslulou větou "Nebudete nic vlastnit. A budete šťastní"! Ale pro mnohé ignoranty to stále jsou pouhé bláznivé konspirace. Žádný Velký reset neexistuje, jedná se prý jen o obecné vize naprosto bezvýznamných osob z dobročinné organizace jménem Světové ekonomické fórum, která se snaží svými radami nezištně pomáhat celému světu v růstu ekonomiky a kvalitě života.

Pamatujete, jak bojovníci proti "dezinformátorům" plány Velkého resetu vysvětlovali? Věta "Nebudete nic vlastnit a budete šťastní" je prý vytržená z kontextu a vůbec nic o ztrátě našich svobod a majetku nevypovídá; dokonce podle článku na webu pana Cempera, převzatém z Antipropaganda.sk je to vize veskrze pozitivní, "protože vše bude dostupné a zdarma"! Tedy, jak pro koho: ty opuštěné byty od zadlužených a zbídačených obyvatel pro nové majitele světa z 1% sorty globalistů k dispozici zdarma jistě budou. Jinak nás ale vůbec nikdo nechce připravit o majetek a sledovat naše životy na každém kroku, jak nás údajně straší "konspirátoři".

Na státní pomoci dnes již nejsou závislí jen obyčejní lidé, malé a střední firmy a živnostníci, ale i velké korporace, průmyslové a energetické kolosy vlastněné miliardáři, které už bezostyšně vyžírají miliardy ze státních rozpočtů, aby vůbec byly schopny zachovat vlastní fungování, nebo na spekulativní operace na zmanipulovaných burzách.

Ocitli jsme se přesně v bodě, k němuž směřoval vývoj po koronapřevratu v roce 2020. Současné dění přitom "krásně" navazuje na přelomové události z února 2020 při zahájení globálního covidového převratu. V celé šíři se tak ukazuje plán globalistů. Podobnost a nápadné shody dnešní situace s událostmi z doby zahájení globální pandemie jasně potvrzují, že jde o ŘÍZENÝ PROCES, uskutečňovaný podle jednotného plánu a koordinovaný z jednoho globálního centra.

Covidové lockdowny v letech 2020-21 představovaly jakési cvičení, přípravu obyvatelstva i státních orgánů na další fáze vypínání dosavadního způsobu fungování naší civilizace a života společnosti. Po uměle vytvořené hysterii okolo virové pandemie přichází na řadu uměle vyvolaný nedostatek strategických zdrojů energie, jež může ve svých důsledcích vést ke kompletnímu kolapsu společnosti.

Nyní přijdou na řadu lockdowny energetické, jenž budou navenek vykazovat podobné vnější atributy, jimž jsme byli svědky během uplynulých dvou let koronatotality. Stejně jako při falešné pandemii budou lidé uzavíráni do nucených izolací (karantén), opět budou uzavírány celé regiony a střeženy všudypřítomnými policejními složkami a znovu dojde k zastavení značné části ekonomiky i veřejného života, včetně školství a veřejné správy. Bude zaveden přídělový systém na dodávky energií i běžné zásobování základními lidskými potřebami pro udržení nouzového chodu hospodářství a běžného života. Pro usnadnění kontroly bude zavedena elektronická evidence dodávek pomocí čipů a QR kódů přes mobily i tištěné certifikáty, což umožní naprosto hladký přechod k bezhotovostní ekonomice a zrušení hotovosti (bude to zdůvodněno zamezením korupce při dodávkách potravin nad povolený limit, což ovce s nadšením přijmou). Vlády budou mít tím pádem absolutní kontrolu nad veškerým životem v zemi. Digitální koncentrák bude zaveden doslova vmžiku, nikdo se ani nestihne nadechnout k jakémukoliv odporu (pamatujete, jakou rychlostí byly v roce 2020 veřejné prostory úřadů, nákupních středisek a zdravotnických zařízení doslova během pár týdnů prošpikovány bezpečnostní technikou, čtečkami karet, QR kódů atd.?)

Lidé to budou nuceni přijmout, protože jinak zkrátka nepřežijí. Co víc, mnozí z nich novou totalitu přivítají, neboť díky tříleté covidové drezúře ji přijmou jako cosi naprosto nezbytného a z logiky dění nutného; omezení svých práv a svobod, souhlas s permanentním dohledem nad vlastním životem a nutnost vzdát se většiny majetku a uskromnit se na hranici bídy ochotně akceptují s naprostou odevzdaností.

Je to tak nepravděpodobný scénář? Vzpomeňte si na chování obyvatelstva během falešné pandemie.

Lidé si za uplynulé 3 roky navykli na tak masivní kontrolu svých životů, jako nikdy dříve v minulosti. Mocným se podařilo vyvolat v lidech strach z koronaviru v takovém měřítku, že se snadno naučili otrocky poslouchat a ochotně plnit jakékoliv pokyny, které přišly shora. Nakonec sami sebe navzájem kontrolovali, zda i ti ostatní poslušně dodržují pravidla. Naučili se udávat druhé za nenošení roušek, v práci se nechávali pravidelně testovat na přítomnost covidu (také zde), testovali se kdykoliv se jim zachtělo jít na povolený koncert, sportovní utkání nebo dokonce rodinnou oslavu. Mnozí chodili na PCR testy jako ovce každý den ráno skoro jako k těm pověstným píchačkám. Když jim bylo oznámeno, že pokud se chtějí těmto procedurám vyhnout a vrátit se k 'normálu', mají se jít očkovat. Poté jim prý státní moc vrátí trochu těch jejich svobod zpátky. A tak už nečekali fronty na PCR testy, ale šli se postavit do jiných, stejně dlouhých front v očkovacích centrech a nechali se v zástupech očkovat. A pokud propaganda zavelela, že je nutné jít podruhé, potřetí i počtvrté, tak zkrátka šli.

Lidé si během covidových let zvykli ještě na jiné, dříve nevídané restrikce. Zákazy vstupu, vyhrazené nákupní hodiny pro určité vrstvy obyvatelstva, povinné registrace, očividné diskriminace v zaměstnání i běžném životě, téměř nezbytné elektronické certifikáty a kódy v mobilech, prokazování platnosti nových průkazů totožnosti na každém kroku, nemožnost vycestování z vlastního bydliště a zákazy pohybu mezi okresy, ale i omezení plateb v hotovosti.

Mimochodem, totalitní covid pasy nám už v březnu 2021 vnucovaly postavičky ze současné vlády jako příležitost k "návratu k rodinným aktivitám". Pro českou verzi pak slibovaly širší rozsah sledování vašich životů, než představuje standardní varianta covid pasů. Nevěděli jste to, nebo jste ztratili paměť?

Najednou se stávalo, že vám zakázali vstup do prostor, kde jste se před pár dny běžně procházeli. Jindy jste si chtěli nakoupit, ale do obchodu vás nevpustili, protože bylo právě před polednem, a to byla nově zavedená doba umožňující nákup jiné věkové vrstvě obyvatel. Za dva dny jste se tedy pro jistotu na nákup vypravili už brzy ráno, ale mezitím se časy pro vstup jednotlivých skupin občanů opět přeskupily, a opět vám nedovolili nakoupit. Chtěli jste si zajít na koncert nebo do divadla, ale ochranka u vstupu kontrolovala mimo nasazených roušek ještě mobily návštěvníků s jakýmisi podivnými elektronickými značkami a dovnitř vpouštěla jen privilegované, kteří měli toto zvláštní povolení, jakési novodobé stranické průkazky. Váš zaměstnavatel, který léta naříkal kvůli nedostatku pracovní síly a své zaměstnance si střežil před možným odchodem za lukrativnější prací, vám najednou vyhrožoval propuštěním, pokud se nepůjdete povinně očkovat neznámou, narychlo vyvinutou a neodzkoušenou látkou. Ptali jste se, proč vám média i politici třicet let rvali do hlav západní hodnoty demokracie a lidských práv, včetně svobody pohybu, a zčistajasna vám oznámili, že na toto všechno můžete zapomenout, protože na hranice okresů nasadí policejní hlídky a nevpustí vás ani na návštěvu svých rodičů do nedalekého města?

K čemu asi bylo takové globální cvičení poslušnosti obyvatelstva? Proč si měli lidé zvyknout, že jim kdosi nedovolí nakoupit, když zrovna potřebují? Jaký byl účel omezování všech dosavadních nezcizitelných práv a svobod, utahování smyčky nad demokratickými hodnotami, co bylo smyslem příkazů, zákazů, sílícího dohledu nad soukromými životy, permanentního sledování pohybu, pravidelných registrací a veřejného prokazování svého zdravotního stavu, okamžitých izolací a karantén na povel 'shora', výhrůžky různými tresty a postihy, jež mohou člověka dovézt do existenčních potíží, hrozby materiálního nedostatku nebo nemožnosti zajistit rodinu a své blízké, strach o své živobytí a ztrátu domova nebo stále silnější náznaky možného zrušení hotovosti?

Odpověď se přímo nabízí, ale pojďme ještě k dalším souvislostem ze současnosti:

Jakouže souvislost má hrozící energetická a hospodářská krize, nedostatek potravin, zbídačení obyvatel a možné zavedení stanného práva s procesy, jenž jsme zažívali v posledních dvou, třech letech, tedy covidovým šílenstvím a očkovacím terorem? Větší, než by se mohlo zdát.

Dodnes vlastně neznáme oficiální důvody celosvětové vakcinační operace, jež vůbec nic neřešila. Látka, jež byla farmaceutickými koncerny vyvinuta na údajný původní koronavirus z roku 2019, který prý mezitím zmizel nebo zmutoval, neměla a nemá žádný účinek na viry a nemoci, které se v populaci šířily v letech 2021-22.

Dokáže někdo vysvětlit, co bylo vůbec skutečným smyslem masového vnucování experimentálních a neschválených látek do žil miliard obyvatel, jejichž účinek byl buď nulový (zjevně placebo), anebo silně negativní? Spousta očkovaných prodělala právě po tomto "spásném" zákroku tak těžká plicní a dýchací onemocnění, že nikdy dříve ve svém životě se s tak komplikovaným průběhem nemoci nesetkali (příkladů nejen ze svého okolí a rodiny má každý nespočet), přičemž dodnes pociťují následky na svém zdraví. Dokonce i ministerstvo zdravotnictví ve svých údajích přiznává, že umírá více než 65% lidí s očkováním:

Jak si v takové situaci může covidová propaganda stále vystačit s oficiální oblbovačkou o spásonosné vakcíně, která nás uchrání nejprve před nakažením, následně aspoň před těžkým průběhem nemoci, a pokud ani to ne, tak nakonec určitě před smrtí?

Čerstvá mediální kampaň sice marketingové slogany lehce inovovala řečmi o tom, že se očkujeme 'pro klid duše', jak nás přesvědčují prodejné celebrity (už víte, o kom hovořil reklamní kreativec /kreatura?/ Daniel Köppl loni v červenci, když sliboval, že očkovací propaganda už má připravené celebrity pro další kampaň?), ale kolik duševního klidu si může zachovat člověk, jemuž po očkování zemřeli rodiče a on sám musel po injekci strávit několik týdnů v horečkách a bolestech? Je to krásný příklad bezradnosti covidových čarodějů: Když už tedy ministerstvo zdravotnictví nemůže draze nakoupenými vakcínami garantovat zdraví ani život, tak s naprostým klidem aspoň slíbí klid v duši, jelikož lékařská věda zatím nedokáže tento stav vyšetřit a ani žádná zdravotní pojišťovna tento úkon neproplatí.

Nebylo by v tom případě férovější, kdyby ministerstvo zdravotnictví zaručilo očkovaným posmrtný život?

Ovšem kde je tedy ten skutečný záměr? Je za tím opravdu jen finanční zisk? Není to trochu fádní cíl u farmaceutických korporací s téměř zaručenými miliardovými zisky bez ohledu na panující 'pandemie'? Proč ta výhrůžka povinným očkováním výměnou za znovuzískání "svobody"? K čemu ten centrální sběr dat, evidence pohybu, propojováním s bankovním ID? Proč prostřednictvím vakcinace globalisté vyvolali rozdělení lidí na první a druhou kategorii?

O co tu jde? O totální kontrolu


Primárním cílem globální koronaakce nebylo "jen" naočkovat obyvatelstvo a vytvořit biliónové zisky z prodeje vakcín, ale byl to jen pomocný nástroj a první krok pro cosi daleko většího. Účelem masové hysterie ohledně povinného testování a očkování bylo vytvořit návyk obyvatelstva na každodenní monitoring jejich životů ze strany moci. Hlavním cílem je příprava k zotročení lidstva a jeho přivyknutí na totální kontrolu.

Ve velmi blízké době, čím více se přiblíží energetická a potravinová krize a nedostatek základních životních potřeb, můžeme očekávat vytvoření podobného systému identifikace obyvatelstva, jako byly covid pasy nebo povinná osvědčení o negativním testu a očkování; tentokrát ovšem půjde o nástroj moci k roztřídění obyvatelstva pro přídělový systém výdeje potravin a energií a evidenci dávek základního nepodmíněného příjmu. Registrační systém může mít různou formu, symbolické by byly například povinné elektronické náramky jako pro vězně. Plány počítají rovněž se zrušením hotovosti a zavedením jednotné elektronické měny pro snadnější evidenci plateb, čímž bude zajištěna naprostá poslušnost obyvatelstva. Kdo bude proti nového totalitnímu systému jakkoliv protestovat, tomu bude jeho digitální účet vypnut a finanční příspěvek prostě nedostane.

Jak jsem již naznačil v článku Příprava na systém sociálních kreditů: "Všichni zchudnete a v bídě a zoufalství budete státní moc na kolenou prosit o totální dohled nad svými životy!", přípravné akce mohou být spojeny s urychleným zavedením systému sociálních kreditů podle vzoru Číny:

Rychlost, s jakou k tomu dojde, bude ohromující a lidem nebude poskytnut čas ani prostor na odpor. Dávky jídla a energie budou přidělovány jen těm poslušným a názorově spolehlivým. Úplně vidím před sebou ty zfanatizované a nadšené masy, jak se poběží jako o život přihlásit pro své číslo sociálního kreditu (ať už se to bude nazývat jakkoliv) do fronty na úřad. Možná jim stát nabídne i speciální službu - možnost tetování svého čísla na paži, jako to nacisté dělali vězňům v koncentráku!

Evidence poslušných občanů podle prodělaného očkování?


Otázka teď zní, jakým způsobem bude státní moc rozlišovat mezi "spořádanými" občany, jimž bude povolen digitální účet a poskytována základní pomoc s dodávkami potravin na příděl, a těmi neposlušnými, kteří se odmítnou přizpůsobit totálnímu dohledu digitálního koncentráku? Nabízí se zde jedna lehce "opomenutá" souvislost s nálezy v krvi očkovaných experimentální mRNA genovou terapií. I mainstreamová média totiž v posledních měsících namátkově, ale zato pravidelně, přinášejí informace o "šokujících objevech" mikroplastů v lidské krvi, přitom však vůbec nepřipouštějí jakékoliv souvislosti s brutální vlnou "očkování" proti covidu; posuďte sami:

Vědci poprvé objevili mikroplasty v lidské krvi (Novinky.cz)

Vědci poprvé našli mikroplasty v lidské krvi. Připouštějí, že je to důvod k obavám (ČT24)

Mikroplasty se poprvé našly v mateřském mléce (ČT24)

Odkud se tam asi vzaly? Co dělala média celý rok, kdy na výskyt záhadných plastových destiček ("žiletek") v krvi "očkovaných", podobajících se elektronickým čipům, upozorňovaly nezávislé výzkumy, nejen u nás, ale po celém světě? Nápověda je v odkazech a videích níže, jejichž zhlédnutí by pro každého novináře mělo být povinností:

Kapka pro život (1. díl): Srovnávání krve očkovaných a neočkovaných (z lékařské konference v Praze, 11. 12. 2021)
https://otevrisvoumysl.cz/kapka-pro-zivot-1-dil-srovnavani-krve-ockovanych-a-neockovanych-z-lekarske-konference-v-praze-11-12-2021/

Kapka pro život (2. díl): Vakcína pod mikroskopem - rozbor očkovacích látek (z lékařské konference v Praze, 11. 12. 2021)
https://otevrisvoumysl.cz/kapka-pro-zivot-2-dil-vakcina-pod-mikroskopem-rozbor-ockovacich-latek-z-lekarske-konference-v-praze-11-12-2021/

Konference patologů a lékařů: Analýza covid injekcí a jejich obsahu (část 2/2)
https://otevrisvoumysl.cz/nemecka-konference-alarmujici-zjisteni-obsahu-covid-injekci-celosvetova-vyzva-k-zastaveni-ockovani/

Mikrotechnologie ve Pfizer vakcíně! NOVÝ VÝZKUM - LA QUINTA COLUMNA - Ricardo Delgado Martín
https://rumble.com/vsfxqv-mikrotechnologie-ve-pfizer-vakcn-nov-vzkum-prosme-o-sdlen.html

Dr. Andreas Noack - Covid vakcíny obsahují uhlíkové nanožiletky ve formě hydroxidu grafenu, které rozřezávají krevní cévy
https://otevrisvoumysl.cz/dr-andreas-noack-covid-vakciny-obsahuji-uhlikove-nanoziletky-ve-forme-hydroxidu-grafenu-ktere-rozrezavaji-krevni-cevy/

Proč se nikdo z mediálních "odborníků" v oblasti zdravotnictví, jichž bylo během covidošílenství všude nepřetržitě plno, nevyjádřil k těmto nálezům? Je to snad běžné, aby lidé ve své krvi nalézali tyto podivné objekty? Nebo snad máme tyto objekty ve své krvi už odjakživa? Proč o tom všichni mlčí, když je očkování taková spása a kdekdo se tváří, že o jeho účincích je vše známo?

Farmaceutičtí šéfové, dokonce i samotný šéf Pfizeru Bourla, přitom již dříve veřejně hovořili o připravovaných čipech, obsažených přímo v tabletě. Nejedná se náhodou o stejný druh "čipů", jež jsou nyní nalézány v krvi očkovaných jedinců?
Šéf Pfizeru Bourla - FDA schválila čip, který bude informovat o tom, že pacient vzal tabletu
https://rumble.com/v16lasr-f-pfizeru-bourla-fda-schvlila-ip-kter-bude-informovat-o-tom-e-pacient-vzal-.html

Zasvěcení přímo hovoří o tom, že proteiny se speciální látkou, vstříknuté společně s vakcínou jsou "srovnatelné s QR kódem, který můžete naskenovat smartphonem. Na obrazovce se pak objeví informace o stavu vašeho očkování nebo další informace":

Americká vláda podala patent na proteiny obsahující luciferázu, které lze využít ke sledování stavu očkování

Souvislost těchto krevních nálezů s veřejně přiznanými záměry evidence a sledování takto "označených" osob přes QR kódy a elektronické čtečky se doslova nabízí. Je velice pravděpodobné, že tyto plastové objekty, nápadně připomínající elektronické čipy a drátěné struktury, nepředstavují žádný druh "vedlejších účinků" očkování, ale jsou naopak součástí globalistického plánu pro ovládnutí a totální kontrolu lidstva, prosazenou právě přes globální a celému světu vnucenou operaci Povinné očkování.

Tímto zákrokem do samotného organismu naočkovaných se globalistům podařilo ukončit první fázi operace zavádění totální kontroly lidstva, neboť poslušné otroky budou již nyní schopni lehce rozlišit od vzpurných osob, kteří svou vzdornou povahu prokázali už tím, že se odmítli očkovat. Ověřili si, že lidé, kteří se okamžitě šli očkovat, když k tomu dostali pokyn, budou skutečně těmi loajálními osobami, ochotnými podřídit se jakýmkoliv nařízením celosvětové totality a podporovat režim Nového světového řádu. Pokud prokázali svou poslušnost nyní, budou poslušní i nadále. "Čtečky" pro ověření přítomnosti správných "čipů poslušnosti" v krvi zmanipulovaných a lehce ovladatelných ovcí mají již jistě k dispozici a jen čekají na uplatnění v běžném provozu. A jejich první uplatnění přijde na řadu již brzy, jen co naplno vypukne skutečná energetická a zásobovací krize: příděly základních potravin a energií dostanou jen ti se správným znamením QR kódu při oskenování policejními jednotkami bezpečnostních složek, nakupovat bude smět jen ten, kdo projde kontrolou elektronické čtečky na přítomnost těchto elektronických objektů ve své krvi.

Jsou snad ony objekty v krvi "nakažených" mRNA genovou vakcínou oním 'znamením šelmy', jak o něm hovoří Bible ve Zjevení Janově?

Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 13,1-18

Právě skutečně znalí lidé z církve o tom mají celkem jasno. Zejména arcibiskup Viganó je tím, který o těchto souvislostech hovořil jako jeden z prvních už v dubnu 2020:

Je skutečností, že pod záminkou pandemie covid-19 se v mnoha případech porušují nezcizitelná práva občanů a jejich základní svobody se nepoměrně a neoprávněně omezují, včetně práva na náboženskou svobodu, svobodné vyjádření názoru a práva pohybu. Zdraví veřejnosti nesmí a nemůže být alibi na porušování práv milionů lidí na celém světě a už vůbec ne záminkou pro to, aby se občanské autority osvobodily od povinnosti moudře jednat ve prospěch veřejného blaha. To platí o to naléhavěji, čím více pochybností se z různých stran o skutečném nebezpečí nákazy i o odolnosti viru objevuje.
Mnohé směrodatné hlasy světa vědy a medicíny potvrzují, že panika ze strany médií okolo viru covid-19 se nezdá být žádným způsobem odůvodněna. Máme důvod předpokládat - a to na základě oficiálních dat pandemie a vzhledem k případům úmrtí - že jsou zde síly, které mají zájem vyvolávat v obyvatelstvu paniku. Tímto způsobem chtějí natrvalo prosadit formy nepřijatelného ohraničení svobody a s tím spojenou kontrolu lidí a sledování všech jejich pohybů. Tyto nelegální pokusy řídit lidi jsou znepokojivou přípravou na vytvoření světové vlády, která bude bez jakékoliv kontroly.

Jasněji než zde a zde už to říct nešlo:

Globální plán nazvaný Velký reset právě probíhá. Jejím architektem je globální elita, která si chce podmanit celé lidstvo a zavést donucovací opatření, jimiž by drasticky omezila individuální svobody a svobody celé populace. V několika zemích byl tento plán již schválen a zafinancován; v jiných je stále v rané fázi. Za světovými vůdci, kteří jsou spolupachateli a realizátory tohoto pekelného projektu, jsou bezohledné postavy, které financují Světové ekonomické fórum a Event 201, kde propagují svoji agendu.
Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení svobodu likvidujících opatření, skrytých za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu. Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami. Kromě enormních ekonomických zájmů, které motivují promotéry Velkého resetu, bude zavedení očkování doprovázeno požadavkem zdravotního pasu a digitálního průkazu s následným sledováním kontaktů obyvatel celého světa. Ti, kdo tato opatření nepřijímají, budou uvězněni v detenčních táborech nebo umístěni do domácího vězení a veškerý jejich majetek bude zabaven.

Uvědomujete si, že v tom případě měli covidofašisté se svou vynucovací očkovací propagandou v jistém smyslu pravdu? Očkování je v takové souvislosti skutečnou životní nezbytností, bez něj opravdu v nových podmínkách NWO nepřežijete! Bez příslušného čipu v krvi, tedy "důkazu" o očkování vám zkrátka nedovolí ani nakoupit a zajistit si jídlo pro přežití. Mediální očkovací masírka by v tomto případě dávala smysl. Přežít bude dovoleno jen těm, kteří se podřídili a šli si pro svou dávku. K ní dostali i příslušný elektronický klíč pro poskytnutí základního přídělu potravin. Těmto privilegovaným, poslušným otrokům, umožní nový systém přežít. Otázka je, na jak důstojné úrovni a na jak dlouho. Pokud se prokáží jako "nepotřební", zkrátka jich vypnou, resp. vypnou "čipy poslušnosti" v jejich krvi.

Už vám dochází, proč bývá zkratka COVID dešifrována jako Certificate Of Vaccination I. D. ?

Digitální měna a zrušení hotovosti jako 'hotová' věc?


S procesem nastolení celosvětové totální kontroly úzce souvisí i hrozba zrušení hotovosti a zákaz placení jiným způsobem, než tím elektronickým. Mnoho lidí by dokonce bylo pro zákaz hotovosti, protože si již zvyklo na pohodlné placení bankovními kartami a převody přes internetové bankovnictví. Tvrdí, že hotovost už vlastně nepoužívají a k ničemu ji nepotřebují a digitální měnu by s nadšením přivítali. Vůbec přitom netuší, jaká hrozba pro jejich životy se v tom skrývá. Pokud totiž existuje pouze jediný zdroj, na němž závisí naše přežití, může se stát, že nám kdosi tento jediný zdroj otráví, a tím pádem se otrávíme všichni. Jinými slovy, v případě výpadku jediného funkčního systému pro finanční transakce a nákup základních životních potřeb to nemusí naše civilizace a my všichni vůbec přežít.

Hrozby a důsledky zrušení hotovosti pro naše životy naprosto trefně popsal Jindřich Rajchl ve svém vystoupení na letošní konferenci v Příčovech:

"Vždycky existovala možnost mít v kapse nějakou hotovost, za kterou jste si mohli koupit alespoň potraviny, pití a základní věci. Tohle je naprostá revoluce, kdy v kapse nebudete mít vůbec nic. Budete mít pouze čip na kartě. Bude naprosto fantastický, bude to skvělé z hlediska bezpečnosti. Bude to propojené s vaším mobilem, budete mít propojení s řidičákem, s klíči od auta. Bude celá řada lidí, kteří poběží stát frontu. Jenže, kdokoli bude chtít, vám čip bude moct vypnout. (...) V zimě nebudete mít na plyn, na potraviny a na elektřinu, někdo přijde s tím, že jediná možnost je zavrhnout měnu, protože už nestačí na zaplacení jídla a elektřiny. Řeknou, že musíme udělat základní příjem, aby lidé nezmrzli a neumřeli hlady. Když budou lidé zbídačení, ve strachu a nebudou se moct zahřát, pak to rádi přijmou. My budeme říkat: musíme zůstat u hotovosti. Oni budou říkat: my vás zachráníme. Já tvrdím, že to přijmout nesmíme, protože to je cesta do naprostého otroctví." (...)
"I když byl socialismus, vždycky mohli přijít lidé, kteří vám dali hotovost a mohli vám solidárně pomoci. V novém systému to nebude možné. Nikdo vás nebude mít možnost zachránit. Tohle musíme jednoznačně odmítnout."

Vystoupení Jindřicha Rajchla si můžete poslechnout zde (prvních 15 minut záznamu):
https://svobodne-radio.com/2022-08-13-studio-kladno-vlastenecke-setkani-pricovy-2022-4-rocnik-zive-vstupy-z-akce/

Zde je stručný výtah z Rajchlova příspěvku:
Počkají, až bude nejhůř. Pak dají nabídku: "Aby lidi nezmrzli." Advokát Rajchl vidí zlou budoucnost

Na naší politické scéně se v té souvislosti objevily snahy zanést do Ústavy právo platit hotovostí. Pokus senátorů se v mediálním prostoru vesměs setkal s posměšky novinářů a právníků; ukázkovým příkladem je například tento ohlas z deníku Právo, v němž "světaznalý" a ke všemu se vyjadřující právník Jiří Němec srovnal úsilí senátorů k potřebě zakotvit v Ústavě právo chovat doma kočky:

Podle něj placení hotovostí již zákonem chráněno je, takže obava o ztrátu svobody platit bankovkami a mincemi je prý zbytečná. Ovšem v zákonech i Ústavě je např. také "chráněna" svoboda pohybu, ale jak to s ní během covidových uzavírek s ozbrojenými hlídkami policejních robocopů na hranicích okresů dopadlo, že ano? A co taková "jistota" svobody podnikání, o níž si provozovatelé restaurací, kteří si dovolili otevřít SVOU živnost během lockdownů, mohli v průběhu brutálních policejních razií nechat zdát? Raději nevzpomínat, to už je dávno, že?

Je s podivem, jak nás kdejací mudrlanti přesvědčují o zbytečnosti chránit si svá základní práva zrovna po třech letech covidového teroru, kdy jsme se doslova obávali svobodně nadechnout, aby nás neustále kdosi neokřikoval, že nemáme nasazenu hadrovou ochranu dýchacích cest?!

Právník Němec v článku popisuje, jak snadno při svém pobytu na Islandu platil bankovní kartou namísto hotovosti, když chtěl koupit dárek svému vnukovi. V této zemi se prý hotovost téměř nepoužívá a Islanďany prý "vůbec nenapadne, že by to mohlo být jinak". Přitom zrovna Islanďany by to napadnout mělo, aby se nedostali do stejných potíží, jako při uzavření všech bank během finanční krize v roce 2008. (viz články z té doby Island stojí před bankrotem a Kolaps islandských bank měl vážné důsledky. Lidé přišli o peníze, úspory, bydlení, někteří o všechno).

Ani vzdělaný právník si neuvědomuje, co by si na pustém ostrově počal a kolik pomyšlení na pořizování dárků by mu zůstalo v případě, pokud by se z jakéhokoliv důvodu ke svému bankovnímu účtu nedostal, zůstal na Islandu naprosto bez prostředků a nemohl si ani zakoupit letenku na cestu domů. Co se stane, pokud dojde k napadení účtu hackery, banka omezí platby, nebo státní moc z důvodu kolapsu hospodářství naše elektronické účty zablokuje? Ale to se asi privilegovanému režimnímu právníkovi stát nemůže...

Jak se vůbec může kdokoliv vysmívat obavám ze zrušení hotovosti, když nám systém zároveň okázale demonstruje, že veškerá infrastruktura chystaného digitálního koncentráku je již připravena a postupně zaváděna do reality? Jedním z mnoha příkladů je čip švédské společnosti Epicenter, nyní zatím využívaný "pouze" jako covid pas:

Čip pod kůží pro váš očkovací status
https://rumble.com/vrvb9f-ip-pod-k-pro-v-okovac-status.html

Že bude dost zmanipulovaných lidí, kteří půjdou do digitálního koncentráku s nadšením, svědčí i tento případ idiota z Velké Británie, který si nechal do ruky implantovat mikročip s nainstalovanou kreditní kartou. Pořádně si jej prohlédněte, neboť podobných ovcí s implantovaným "znamením šelmy, s nímž budou moci nakupovat a prodávat", budeme časem (a nebude to trvat dlouho) potkávat čím dál více:

Dění posledních dvou covidových let nám ukázalo, jak se naše "stálé" životní hodnoty a "neměnné" zásady dokáží doslova přes noc obrátit v úplný opak. Všechna dřívější varování před nastolením celosvětové kontroly lidstva se postupně skládají do logické mozaiky a procesy, jež jsme dříve nechápali, najednou začínají dávat smysl. Ještě před pár lety se plány globální totality a Velkého resetu mnohým zdály jako naprosté fantasmagorie. Jak by nám mohli vzít všechen majetek? Jak by mohli celé lidstvo dostat pod jednu kontrolu? Předvedli nám, jak je to snadné: uměle vyvolaná virová pandemie vyvolá strach a přinutí lidstvo k poslušnosti a kontrole, uměle vyvolaná energetická krize uvrhne lidstvo do bídy a připraví je o jejich skromné majetky a domovy. Opravdu ty souvislosti může ještě dnes někdo nevidět?

Najednou všechny předpovědi vypadají reálněji než kdy dříve a spiklenecké teorie typu "tzv. vakcíny mají z lidí udělat bioroboty, cosi jako digitálně řízenou biologickou jednotku" zní po objevu plastových objektů v krvi očkovaných jako cosi velmi hrozivě reálného. Hlasy globalistických tajtrlíků pro zrušení hotovosti a přechod na digitální měnu znějí v médiích čím dál častěji. Přicházející energetická krize v nastávající zimě 2022-23 přímo těmto plánům nahrává.

Pokud nám zakáží platit hotově, ocitneme se v pasti. Nastane totalita, z níž už nebude úniku, neboť energetické a potravinové příděly budou dostávat pouze osoby přihlášené k novému digitálnímu peněžnímu systému. Kdo v něm nebude zaregistrován, nepřežije. Velká většina lidí se však přizpůsobí, neboť drezúra posledních tří covidových let je vycvičila v loajalitě a poslušnosti. A buďte si jisti, že tyto zfanatizované ovce budou ve vašem okolí představovat větší nebezpečí než bezpečnostní složky státu nového totalitního režimu.

Nový systém globální kontroly bude zaveden s takovou rychlostí a bude tak propracovaný, že se nebudete stačit divit:

  • Všichni lidi se budou povinně opakovaně pod hrozbou pokut očkovat a hlásit. Každé "očkování" pochopitelně zaktualizuje novou verzi čipu ve vaší krvi.
  • Při cestování nebo jakémkoliv jiném pohybu ze svého bydliště budou pod dohledem díky covid pasům a QR kódům.
  • Kdo se nepodřídí, stane se štvancem ve svém okolí, ovce na něj budou pokřikovat. Nikde mu nebude povolen vstup do obchodů a na úřady.
  • Kdo bude zákaz vstupu porušovat a nelegálně se pohybovat po okolí, bude pod dohledem kamer, policie a dronů. Pod kontrolou budou pochopitelně i ti "spořádaní" občané.

Každý den, krok za krokem k tomu směřujeme; většinový dav to všechno odkývá a bude nový režim oslavovat, protože všechna opatření jsou přece pro naše dobro.

V těchto lockdownech 2.0 si už nebudeme v pohodlí domova povídat přes Skype, psát veselé příspěvky na sociální sítě a sledovat nové akční filmy na Netflixu. Nikdo už nám zadarmo nebude posílat peníze jen tak, zaslouží si je jen ti loajální. Už půjde o přežití vyvolené vrstvy poslušných a zotročených.