KORONAPŘEVRAT - Editorial

01.03.2020

Celý společenský systém je odjakživa posouván k celosvětové totalitě a směřuje k totální kontrole nad životy všech lidí. A lidé přitom apaticky chodí po světě a netuší, že jsou jen něčí otroci. Myslí si, že jsou svobodní občané, a přitom jsou zde z jiného důvodu: aby komusi sloužili jako poslušné loutky.

Pro kohosi, kdo skutečně ovládá tento svět, je 99% lidstva na této zemi jen spodina a lůza a jen některým vnímavým lidem je dáno, aby procitli a mohli si to uvědomit; většina ovcí to ale nepochopí a nepozná za celý život, protože se jako otroci narodili a byli systémem a školstvím vychováni k pocitu, aby se v otrockém stádu cítili dobře. Systém je přesvědčil, že je to tak správně a všechno je, jak má být!

V posledních letech se objevovalo nespočet náznaků, že mocní tohoto světa nám chystají globální totalitu s nastolením celosvětového digitálního koncentráku, spojeného s absolutní kontrolou životů lidí, masivní kontrolou myšlení a zotročením našich životů. Kdo chtěl, tak si veškeré dostupné informace našel nebo aspoň z náznaků vývoje situace vytušil, kam to povede. Přitom se dlouho nezdálo, že by k tomu mělo dojít v nejbližších letech.

V roce 2020 však celý plán akceleroval v podobě smyšlené pandemie a koronavirového šílenství. Náhle všechny "konspirační teorie" o absolutní kontrole státu nad našimi životy, sledovacích systémech, povinném očkování, elektronických čipech, covid pasech a sociálních kreditech, znějí o cosi reálněji. Tento zásadní okamžik nazývám termínem KORONAPŘEVRAT.