Rozdíl mezi brutálním zásahem policie proti technařům v roce 2005 a vodními děly a obušky rozehnanými demonstracemi proti koronafašismu v letech 2020-21? Stejný jako mezi falešnou a skutečnou antisystémovou opozicí

05.08.2022

Vzpomene si ještě někdo, jaké události rezonovaly celou naší zemí před 17 lety, v létě roku 2005? Měli bychom si připomenout: v červenci a srpnu roku 2005 žila naše republika velkými protesty, které vyvolal tvrdý zásah proti technoparty na louce v Mlýnci u Tachova. Policejní jednotky se zhruba tisícovkou těžkooděnců tehdy brutálně s pomocí vodních děl a slzného plynu rozehnaly nelegální akci technařů. Při zásahu došlo ke zranění několika desítek účastníků, mezi nimi i s těžkými úrazy a hospitalizacemi.

Detaily viz článek na Wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/CzechTek_2005

Fotogalerie zde:
https://www.lidovky.cz/domov/obrazem-jak-paroubkovo-komando-rozehnalo-czechtek-2005.A150730_124412_ln_domov_sm/foto

Tyto události se vybavují právě v posledních dvou covidových letech, kdy můžeme sledovat odpor části veřejnosti vůči tvrdým korona-opatřením a pošlapávání lidských práv v souvislosti s lockdowny a povinným testováním a očkováním, v jejichž důsledcích jsou zavírány živnosti mnoha malých a středních živnostníků a dochází k diskriminaci některých zaměstnanců, jenž se nehodlají přizpůsobit novým normám typu povinné nošení roušek, povinné vakcinace nebo povinných covid pasů.

V čem se liší tehdejší události od těch dnešních? Jaký je rozdíl mezi protesty proti policejní brutalitě vůči technoscéně, a stejně brutálními zásahy vůči lidem na demonstracích proti koronafašismu?

Porovnejme si nejprve, jak tehdy, po zásahu na CzechTeku 2005, reagovala většina novinářské obce a veřejnosti. Noviny v té době doslova přetékaly svědectvími mladých lidí o brutálním zásahu na akci a novináři, politici, aktivisté se předháněli v nekompromisních odsudcích, že tak tvrdé zásahy státních složek vůči svobodnému jednání mladých lidí jsou neakceptovatelné, viníky zásahu je nutné odsoudit a podobnou brutalitu již nikdy nesmíme dopustit.

Po zásahu vznikla iniciativa Policejní stát, která dokonce vešla v jednání se státní mocí, protože lidé z ní se naivně domnívali, že si diskusemi s politiky jako je Ivan Langer vybojují řádné prošetření zásahu a potrestání viníků; mladí příznivci technokultury a aktivisté se v novinách rozepisovali o nové a svobodné kultuře technoparties, jenž jim s pomáhá uskutečnit jejich touhy po "alternativním stylu života" a právu žít si v "nebývalé svobodě a nezávislosti na Systému". Formulovali své bytostné přesvědčení o nepřijatelnosti jakýchkoliv zásahů státní moci do jejich životů a sebemenšího omezování svých práv a svobod a prohlašovali, že vlastní svobodu si nikdy žádnou totalitní mocí nenechají vzít a budou vždy bojovat proti všem pokusům o nastolení policejního státu a omezování svého způsobu života. Protest proti tvrdému zásahu policie společně s hájením naprosté svobody jednání každého člověka bez zásahů státu byly hlavními myšlenkami demonstrací po předčasně ukončeném CzechTeku 2005.

Zásadní myšlenky ze všech ohlasů z té doby se dají shrnout do této kompilované podoby:
"Nikdy nesmíme dopustit, aby policejní těžkooděnci v nevídaném počtu, s pásovou technikou, vodními děly, slzným plynem a pendreky bezdůvodně mlátili bezbranné mladé tanečníky a posluchače hudby! Neexistuje, aby policie zasahovala proti lidem, kteří nic špatného nepáchají a chtějí se jen svobodně bavit! To je přece možné jen v tvrdých diktaturách, připomíná to policejní stát a otřásá důvěrou všech občanů v principy našeho svobodného státu po roce 1989!"

V dnešních dnech jsme u nás i po celém světě svědky stovek demonstrací proti lockdownům, sílící cenzuře, omezování pohybu, svobodě podnikání a masovému potlačování lidských práv pod záminkou ochrany zdraví proti koronaviru. Tyto demonstrace jsou znovu rozháněny vodními děly, obušky, slzným plynem a jejich účastníci jsou opět terčem policejní brutality a následných vyšetřování a trestních řízení.

Jak dnes píší novináři, kteří v roce 2005 hájili práva technařů na svobodu projevu a sepisovali stovky komentářů odsuzujících policejní brutalitu? Není těžké uhodnout: přesně naopak! Ti, kdo se tehdy zastávali mladých lidí zmlácených policisty na technoparty a obhajovali jejich nezadatelné právo na zábavu, dnes obhajují policejní koronarazie v hudebních klubech, restauracích a jiných prostorech, kde se sejde několik osob a dovolí si zde popíjet alkohol, nebo nedej bože zpívat a tančit! V ne zřídkavých případech naši snaživí novináři takové "ilegální" sešlosti dokonce rovnou udávají policii.

Jedna otázka je však ještě podstatnější:
Kde jsou dnes všichni odbojní a hrdinští technaři, volající po svobodě a právech člověka? Ti tehdy svou touhu po volné zábavě velmi hlasitě odůvodňovali bojem za osobní svobodu a zásadou být nezávislý na státní moci. Kam se tedy ztratili oni odvážní demonstranti proti policejní zvůli a brutalitě státní moci?

Prozradím vám, kde jsou dnes. Stali se z nich spořádaní fotříci, naprosto bez odporu se přizpůsobili onomu zlořečenému Systému, a jako poslušné ovečky se teď chodí testovat a očkovat. Dnes píší po všech internetových diskusích o tom, jak musíme být všichni zodpovědní a následovat nařízení vlády. A můžou si ukroutit hlavu, jak ve svých "svobodomyslných" mozečcích nedokáží pochopit všechny ty dezinformátory a odmítače očkování, kteří hovoří o právech a svobodách, když podle nich prý mají na svědomí zaplněné špitály a márnice, nedodržují vládní opatření a jejichž vinou musíme my poslušní přetrpět všechna ta omezení.

Upřímně řečeno, nic jiného se od příznivců této údajné "alternativní" kultury čekat nedalo. Tušil jsem už tehdy, v roce 2005, co se stane s těmito "hrdiny", až půjde SKUTEČNĚ do tuhého (a nepůjde o nějakou zábavu nebo super zážitek na party): Všichni budou držet huby! Buďte si jistí, že jakmile dojde k celosvětovému nastolování skutečného policejního státu, nikdo z tehdejších protestujících technařů ani nepípne. Už několikrát v minulosti, v kritických okamžicích historie, lidé slibovali, že se nikdy nenechají zlomit a nebudou sloužit totalitnímu režimu, ale 99% z nich nakonec stejně potlačilo vlastní svědomí a sklonilo hlavu. A přesně to se děje i nyní.

Pro pochopení, proč k tomu došlo i u "protisystémových" jedinců, si zkusme si rozebrat zásadní rozdíly mezi tehdejšími protesty a současnými demonstracemi proti tvrdým koronaopatřením. I přes obdobnost obou situací jsou totiž rozdíly naprosto zásadní:

Po brutálním policejním zásahu na CzechTeku v roce 2005 byly reakce většinové společnosti, politické scény i médií takovéto:

 • policejní brutalita byla většinově odsouzena politiky i médii; média poskytovala nebývalý prostor svědectvím zmlácených technařů a předháněla se v kritických postojích vůči policii i tehdejší vládě Jiřího Paroubka, kterou volala k odpovědnosti za tvrdý zásah;
 • následující protesty technařů i kulturní a společenské scény byly podporovány stejnými médii i politiky, reportáže z demonstrací byly přenášeny televizí a vysílány četné odsuzující názory společnosti, tisk přinášel několikastránkové reportáže i obsáhlé fotogalerie;
 • údajná "antisystémová" technokultura se náhle stala hlavním proudem, a to nejen z hudební stránky, ale i celospolečenské; technoscéna byla vykreslována jako jedna z pokračovatelek undergroundu a disentu z dob normalizace, étos tanečních zábav na zabraných polích byl popisován jako projev autentického vyjádření svobodné společnosti a práv nabytých po roce 1989.
   

Patnáct let po brutálním policejním zásahu na CzechTeku u nás opět probíhají téměř totožné masové zásahy policejních složek na demonstracích proti pandemickým opatřením vlády, taktéž s nasazením vodních děl, slzného plynu a obušků, jejichž výsledkem byli zmlácení demonstranti:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3209527-na-prazske-demonstraci-proti-covidovym-opatrenim-je-vic-nez-500-lidi-magistrat

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/protesty-demonstrace-fotbal-hokej-praha-staromestske-namesti.A201018_095552_domaci_brzy

https://aeronet.news/video-svedek-natocil-na-staromestskem-namesti-v-praze-dvojici-policejnich-provokateru-prevlecenych-za-civilistku-a-clena-hooligans-jak-nastupuji-do-policejniho-auta-odjizdi-z-perimetru/

https://aeronet.news/video-na-staromestskem-namesti-probehla-operace-mlyn-podle-treninkoveho-manualu-zasahovych-sil-ministerstva-vnitra-svedecke-video-dokazuje-ze-utvary-ministerstva-vnitra-hermeticky-uzavrely/

Jaké jsou reakce médií a společnosti na tyto demonstrace? Přesně opačné než v roce 2005:

 • brutální policejní zákroky jsou schvalovány a podporovány politiky a médii, v případě některých politiků a novinářů je dokonce podněcován tvrdší zákrok;
 • demonstrace s tématy jako omezování práv a svobod občanů jsou politiky i zmanipulovanou společností odsuzovány jako cosi nepatřičného a médii silně cenzurovány;
 • protestující jsou označeni jako spodina společnosti, kteří se nechtějí přizpůsobit většině, ochotně dodržující všechna nařízení a opatření, demonstranti jsou nálepkováni jako extrémisté a odpůrci očkování a testování jsou označováni jako občané druhé kategorie.

Zásadní otázka zní: Kam se v těchto vypjatých okamžicích naší historie, kdy se opět bojuje za svobodu slova, pohybu a naše základní práva, proti nesrovnatelně větší, neboť globální hrozbě totality, poděli všichni ti odvážní demonstranti proti policejní brutalitě z řad technařů? Odpověď jsem již naznačil o pár řádků výše: Stali se z nich konformní a poslušně kývající jedinci, tzv. platní členové společnosti, kteří v těchto dnech spořádaně nosí roušky a respirátory, chodí se testovat (neboť to vyžadují opatření státu!) a stavějí se do řady na očkování. A policejní brutalitu, kterou dříve odsuzovali, dnes hlasitě podporují a na sociálních sítích, na nichž prosedí celé dny a noci, a kde se chlubí počtem obdržených a státem nařízených dávek vakcín a žádají ještě tvrdší tresty proti "antivaxerům" a "odmítačům"!

Věřte tomu, TOTO JSOU ONI - ti samí bývalí "hrdinové" z technoparties z doby před 15 lety. Dohledejte si konkrétní jména z tehdejších svědectví z CzechTeku a komentářů z tisku. Když si ta samá jména zadáte do vyhledávače, na sociálních sítích většinou najdete aktuální profil s fotografií těchto tehdejších hrdinů s rouškou nebo v respirátoru, pod nimiž se chlubí, že právě dostali další dávku!

Když v roce 2005 uveřejňoval tisk svědectví zmlácených účastníků CzechTeku, bylo možné si všimnout zajímavé věci: Mezi "alternativními" technaři se to hemžilo samými vysokoškolskými studenty, pracovníky marketingu, zaměstnanci velkých firem:

Student České zemědělské univerzity M. K., kreativní ředitel reklamní agentury T. R., počítačový grafik M. M...."

Při čtení těch příběhů mně už tehdy připadalo, že naši generaci přepadla jakási epidemie schizofrenie. Tihle mladí lidé přes týden fungují jako spořádaní občané a jako loajální zaměstnanci reklamních agentur slouží průmyslu manipulace a ovlivňování mysli konzumentů (nic jiného než manipulace a ovládání mysli reklama není); o víkendu se však svými automobily sjedou na technoparty a stanou se z nich bojovníci proti konzumu a vyznavači alternativní kultury? Schizofrenie jako vyšitá, nemyslíte? :)

Situace, kdy jsou lidé během týdne spořádanými občany, pachtí se stejně poslušně jako ostatní za kariérou a majetkem a snaží se egoisticky získávat kdejaké výhody jen PRO SEBE, a přes víkend se z nich stanou "rebelové", vyznávající styl života nezávislý na civilizačních tlacích, nápadně připomíná situaci za komunismu, kdy existoval obdobný rozdíl mezi tím, co si myslela většina obyvatelstva "v pracovním procesu" a tím, co si myslela v soukromí. Veřejně všichni poslušně schvalovali politiku strany, poctivě pracovali pro stát, chodili do prvomájových průvodů, účastnili se politických schůzí. Za dveřmi svého bytu se z nich však stali "bojovníci proti komunistickému režimu". :)

Jedna Krylova píseň se jmenuje Pasážová revolta. Celkem přiléhavé k této "rebelské" generaci.

Stále nevěříte, k jakému obratu v myšlení u těchto "nezávislých lidiček" za 17 let došlo? Podívejme se tedy jen namátkou, co píše náš nejznámější server o technokultuře www.techno.cz, jenž v roce 2005 přinášel zřejmě nejvíce informací o dění okolo CzechTeku a následných demonstrací:
https://web.archive.org/web/20060919050156/https://techno.cz/party/report/index.php?obdobi=all&fotograf=&nazev=czechtek

Tak tedy přijměte pozvánku na technofestival MÁCHÁČ FOREVER 2021 ve dnech 20. - 21. 8. 2021:
https://techno.cz/party/88315/prakticke-informace-pro-navstevniky-machac-forever-2021/openinfo:49699/show:report

Ale copak nám to píší za nesmyslné požadavky? Snad lidé z alternativní a svobodomyslné kultury nevyžadují jakési speciální podmínky pro vstup privilegovaným a naopak omezení pro neprivilegované? No jistě, že ano:

Podmínky pro vstup / Covid-19
Pro vstup na festival je nutné splnit jednu z těchto podmínek:

 1. Dva týdny od plného očkování (dvě dávky).
 2. Potvrzení o prodělání Covid-19 během posledních 180 dní.
 3. Negativní antigenní test ne starší jak 72 hodin.
 4. Negativní PCR test ne starší jak 7 dní.

Kontrola bude probíhat u vstupu do areálu. Prosíme, abyste přišli včas a připravili si předem vaše dokumenty. Výše uvedené lze prokázat covidpassem, písemným potvrzením z certifikovaného zařízení nebo v aplikaci Tečka.

Copak to nevidíte, jak svobodná a alternativní je naše technokultura? Nahlédněme dále:

Reportáž z festivalu Imagination nadšeně informuje o podmínkách naprosto volného vstupu pro lidi bez stranické knížky, tedy pardon, bez potvrzení o očkování:

Videa z akce Imagination Festival od ronnyho
https://techno.cz/clanek/49785/videa-z-akce-imagination-festival-od-ronnyho

"Neočkovaní si museli projít rychlým covid testem, u vstupu se však netvořily žádné větší fronty a prohlídka proběhla také velmi rychle."

Jak úžasnou svobodu musí prožívat návštěvníci tohoto nekonformního festivalu alternativní hudby poté, co prošli několika dávkami povinného a prostřednictvím brutálních kampaní státem vnucovaného očkování? Ale i pro neočkované zůstala možnost užít si kapky té "svobody": pro ně zde máme povinné covid testy, které žádného svobodomyslného návštěvníka nijak nezdržovaly, neboť povinná kontrola útrob krku a nosu pro ně byla jistě příjemným zážitkem bez jakéhokoliv pocitu zásahu do osobních svobod.

Mám pokračovat? Co takhle pozvánka na zahraniční technoparty do Rumunska? Aj aj, jedna a ta samá písnička:
https://techno.cz/party/88364/festival-saga-probehne-letos-v-netradicnim-prostoru/openinfo:49701/show:report

Aby měla veřejnost přístup na festival, bude muset u vchodu předložit jednu z těchto variant: negativní test PCR (ne starší než 72 hodin), negativní test antigenu (ne starší než 24 hodin), osvědčení o imunitě pro osoby, které prošly nemocí (ne starší než 6 měsíců), doklad o očkování.

Jestliže technaři podle svých svědectví popisují své zážitky z technoparties jako "pocity nebývalé svobody" z nekonzumní a neoficiální kultury, dokázali byste si například představit návštěvu legendárního festivalu Woodstock s rouškou na hubě a povinným výtěrem nosohltanu u vstupu?

Čemu se však divit? Každá "alternativní" kultura bývá časem pohlcována korporátním průmyslem a u techna to bylo o to snadnější, neboť konzumní aspekt zde byl naprosto zřejmý. U technoparty totiž nikdy nešlo o žádný odpor vůči Systému, ale ad absurdum dovedenou verzi konzumní, masové "kultury". Vzpoura proti konvencím? Ani náhodou. Spíše hlasité přihlášení se k těmto většinovým konvencím. Nejde o žádnou formu alternativní kultury, ne-li o underground, ani o vzpouru vůči Systému, ani vůči konzumnímu životnímu stylu, ale naopak o SOUČÁST MASOVÉ KULTURY KONZUMU. Technokultura dovedla do krajnosti ideu konzumní společnosti, kdy se na malé ploše konzumuje co možná nejvíce stejného "zboží" v (domněle) odlišném balení.

Před lety proběhla v některých médiích debata o hodnotě této kultury a přinesla velmi rozporuplné poznatky. Díky technoparties mimo jiné došlo tehdy k menšímu rozkolu v ekologickém hnutí, kdy se za tuto zábavu postavili oficiální představitelé Strany zelených, ovšem ostře proti byli někteří komentátoři a sociologové. Například levicový sociolog Keller, mezi kolegy přezdívaný "sociolog-rebel" nebo také "sociolog-anarchista", ostrý kritik proti establishmentu, náhle brojil proti kultuře s výraznými prvky anarchie a (aspoň jak to tvrdili její vyznavači) odporu vůči establishmentu. Keller v technoparty nevidí více než tupý produkt individualizovaného konzumentství.

Kratší výtah z Kellerova článku je naprosto výstižný:

"Mladí tanečníci určitě nepředstavují žádné nebezpečí {vůči represivním složkám státu, pozn. KP}. Jsou součástí systému a jeho produktem. Nemají žádné politické požadavky, a kdyby je (policisté) jen nechali v klidu kroutit se před reproduktory, kývli by snad na všechno. CHÁPOU PŘÍKAZ DOBY A NECHTĚJÍ NIC NEŽ HROMADNĚ KONZUMOVAT. V laciných autech, s mobily a napojením na internet se chtějí kolébat v co nejjednodušším rytmu co nejhlasitější hudby. Viděl kdy někdo ideálnější voliče?
Vláda si tyto lidi zbytečně popudila. Oni přece lépe než jiný pochopili, že žijeme ve společnosti zážitku. DO DŮSLEDKU DOVEDLI HESLO MASOVÉ KULTURY: KONZUMOVAT VE STÁLE SILNĚJŠÍCH DÁVKÁCH POKUD MOŽNO STÁLE TOTÉŽ."
...Technoparty jsou tak šokující hlavně proto, že v mimořádně kondenzované podobě vyjevují jen to, nač narážíme dnes a denně. JSOU PROPOJENÍM STÁDNOSTI S HYSTERIÍ TĚCH, KDO NORMÁLNĚ ŠÍLÍ V RÁMCI NÁKUPNÍCH HOREČEK, ČI JEDINEČNÝCH HUDEBNÍCH, SPORTOVNÍCH A JINÝCH SPEKTÁKLŮ. To, nad čím politici přívětivě mručí v případě povolených oslav "národního" vítězství ve fotbale či v hokeji, se v jádru příliš neliší od toho, nad čím pozvedají významně obočí v případě nepovolených technoparty."

Politolog Jiří Pehe, považovaný za "hradního politologa", snad poprvé v té době kritizoval postoj Václava Havla a připojil se ke kritice technařů. Ve svém komentáři prohlásil, že kdyby měla být alternativou k dnešní údajně sobecké a cynické společnosti právě pospolitost technařů, byli bychom na tom dosti špatně.

I někteří lidé z ekologické scény měli pochybnosti o vzývání nové "alternativní" formy kultury, jenž neměla právě příznivý vztah k životnímu prostředí:

"Ti svobodně roztančení 'nekonvenční' mladí lidé jsou vyznavači pouze jiné formy konzumu. Proto mne mrzí, že tuto akci veřejně neodsoudila 'zelená' občanská sdružení. To považuji za naše selhání." (vybráno z článku v LtN)

Zelený CzechTek
https://www.blisty.cz/2005/8/4/art24406.html

Strana zelených ve svém programu podporuje formy takzvané měkké turistiky, která je ohleduplná vůči přírodě. A co CzechTech, představuje ten nějakou formu měkké turistiky? Je ohleduplné vůči přírodě, když se na jednu louku sjede několik tisícovek lidí, samozřejmě většinou auty, spustí výkonné soundsystémy, napájené naftovými agregáty, a kromě toho, že tančí, po několik dní na této louce také produkují odpady, s jejichž likvidací si ve velké většině nelámou hlavu? Nejedná se tak o demonstraci nezodpovědnosti, hedonistické lehkovážnosti a lhostejnosti vůči přírodě?

Přiznám se, že sám jsem postoji 'oficiálních' ekologických organizací vůbec nerozuměl. Jak mohou lidé, z nichž mnozí byli ještě donedávna významnými ekologickými aktivisty, a kteří jsou kritiky konzumního stylu života, automobilismu a jiných negativních civilizačních jevů s neblahými důsledky pro životní prostředí, obhajovat technoparties, údajně nový životní styl, ve skutečnosti ovšem ad absurdum dovedenou verzi konzumní zábavy, kdy se masa tisíců lidí přihrne se smradícími auty na zelenou louku a na několik dní a nocí bezohledně spustí hlasitou produkci, napájenou masivními benzinovými agregáty? Že po sobě vždy uklidí? To nic neřeší: i kdyby byla louka po akci uklizena do posledního papírku, bude trvat několik let, než se naplno vzpamatuje.

Jaký by byl postoj zelených, kdyby se technoparty nastěhovala na pole jednoho z nemnoha ekologicky hospodařících zemědělců? Nebo mladých ekologů a vlastníků malých políček, vyznávajících životní styl soběstačnosti a "dobrovolné skromnosti", který v knize Pestří a zelení výstižně popsala socioložka Hana Librová?

Heslem technokultury byla prý naprostá svoboda, nezávislost, nekonformnost a touha "odstřihnout se od Systému". Samé úctyhodné zásady a ideje, hodné ochrany a respektu.

Jenomže jak se dnes můžete cítit jako nezávislý, non-konformní rebel, odstřižený od Systému, když:


 • z nařízení státu poslušně sedíte doma v lockdownu na podpoře z programu Antivirus a na váš bankovní účet u korporátní banky vám stále chodí kompenzace vaší mzdy v plné výši;
 • ven vycházíte jenom v nejnutnějších případech, a to ještě s obličejem zacpaným rouškou;
 • zajít si nakoupit vám stát povolí jen ve stanovených hodinách;
 • každé ráno se musíte povinně dostavit, téměř jako k píchačkám, na pravidelné testování formou nepříjemného šťárání se v nose;
 • a jako podmínku opětovného nástupu zaměstnání vám majitel/stát stanovil povinných x dávek očkování nově vyvinutou, neschválenou látkou?

Kdo se v tomto covidovém režimu, jenž naprostá většina poslušného davu v posledních dvou letech ochotně akceptovala, stále cítí jako nezávislý a svobodný člověk, odstřižený od Systému, ten musí mít stav své mysli ve velmi schizofrenním rozpoložení.

A tak spousta dřívějších "rebelů" proti "policejnímu státu" raději předstírá ztrátu paměti a tváří se, že za svými dřívějšími principy vlastně ani nijak pevně nestála. Mnozí už raději zapomněli, co kdo řekl a jaké zásady vyznával před 17 lety, a proto dnes může kdokoliv doslova popřít sám sebe a hlásat názory, za něž by komukoliv před lety z fleku nafackoval! Lidé s plnou hubou neomezitelných práv a nedotknutelných svobod, liberálních hodnot, samostatného myšlení a svobody slova dnes otočí a bez ostychu napíšou, že masové policejní kontroly s těžkooděnci v hospodách a klubech jsou BANÁLNÍ KONTROLA, na kterou si přece musíme zvyknout (https://koronaprevrat.webnode.cz/l/cesti-novinari-v-jednotne-covido-bolsevicke-linii-malym-zivnostnikum-je-nutne-zakroutit-krkem-nasolit-jim-likvidacni-pokuty-a-na-zbytek-obyvatel-treba-vytahnout-poradny-bic/)! A zásahy na demonstracích vodními děly, slzným plynem a obušky jsou oprávněnými zásahy proti nezodpovědným konspirátorům.

Zítra budou psát o tom, že nosit náramek nebo pouta 24 hodin denně je naprosto oprávněný požadavek vlády a opatření proti nezodpovědným lidem a musíme si holt na něj zvyknout.

Kam se schovali tehdejší hlasití protestující proti represivním zásahům státu? Proč například nefunguje tehdejšími médii protežovaná iniciativa Policejní stát, jež by právě dnes byla tak potřebná? Vypadá to, že po těch udatných bojovnících proti policejnímu státu a za naprostou svobodu a volnost není dnes vidu a slechu!? Je to jednoduché: Tehdejší bojovníci proti hrozbě policejnímu státu pod tlakem vyvolávání strachu a koronahysterie obrátili kabát, a stali se z nich obhájci policejního státu.

A jelikož je řeč o technoscéně jakožto o hudebním, nejen společenském fenoménu, je příhodné podívat se na ohlasy na protestní technohnutí v hudební publicistice a jejich spojitost se současnými protesty vůči korona-represím. Rozpory objevíme jednoduchou metodou: zkrátka srovnáme tehdejší a dnešní názory hudebních publicistů na protesty proti brutálnímu policejnímu násilí na taneční zábavě a současnému policejnímu násilí při demonstracích proti lockdownovému omezování práv a svobod.

Jako první propagoval nezávislou technohudbu už v první polovině 90. let hudební magazín Rock&Pop. Z osob mezi hudebními novináři a publicisty, jimž patří hlavní zásluha za poznání a rozšíření tohoto stylu u nás, je nutné jmenovat Janu Kománkovou, Luďka Staňka a Honzu Dědka (ano, toho současného moderátora talk show). Tito novináři se technohudbě a styly s nimi spojenými věnovali po celá 90. léta, přinášeli profily, rozhovory i komentáře ohledně situace z tehdy ještě celkem svobodné scény v zahraničí, především z Velké Británie. Oficiální britské instituce v té době tvrdě bojovaly proti pořádání svobodných a "ilegálních" technoparties a jejich represivní orgány je často tvrdě potlačovaly. V polovině 90. let zde proto vláda chystala nový represivní zákon, jenž měl tyto akce zakázat a legalizovat vůči nim policejní zásahy:
https://www.theguardian.com/music/2019/sep/04/labrynth-rave-joe-wieczorek-criminal-justice-act

Časopis Rock&Pop přinesl v roce 1995 právě o tomto dění článek Luďka Staňka (v té době píšícího pod pseudonymem D. A. Rodriguez) Britská rave scéna versus Criminal Justice Bill: ...a spravedlnost pro všechny!(???) (In.: Rock & Pop, 1995, 6(1), s. 19)
https://rapotin.katalogspk.cz/records/b0814f7f-a325-4707-a585-3f9300006ca4

Obsah článku byl pochopitelně tvrdě oponující záměru britské vlády a brojil proti její snaze zrušit novou undergroundovou kulturní scénu. Ostře se stavěl proti hrozící policejní brutalitě vůči zábavě svobodných lidí a varoval před potlačováním osobních práv a svobod a zásahům do svobod občanů.

V článku o návrhu represivního zákona proti rave a technoscéně Staněk doslova píše, že:

"...žádný nový návrh nevyvolal takovou vlnu odporu a nenávisti mezi mladými lidmi (již) nejen v Británii. Premiér Major a comp. namíchali totiž něco, co v lidech mého věku, kteří mají alespoň čtyři z pěti pohromadě vyvolává představu fašismu nebo zvracení, případně oboje. V lidech starších ročníků se zase probouzí představa čehosi jako návratu zpět po časové přímce až kamsi do sladkého konce sedmdesátých let se všemi fízly a soudci a jejich pracovními potřebami."

Článek jsem k nahlédnutí uložil zde:
https://uloz.to/file/zWFJZIWEHgWu/clanek-a-spravdelnost-pro-vsechny-rock-pop-1995-jpg#!ZJIxAGR2AzH1MzH1Awt0ZQMzZJEwZ3IKM0uhGREPnIqFE2RmMt==

V době zásahu na Czechteku v roce 2005 se brutálně zmlácených technařů zastával:
Luděk Staněk: CzechTek a hysterie českých médií i veřejnosti
https://legacy.blisty.cz/art/19221.html

Intelektuálně jsme tedy po CzechTeku od komentátorů i "lidí z ulice" dozvěděli následující: pokud jste mladí a děláte co nemáte (byť se u toho s nikým neperete a jste ochotní si svůj svinčík uklidit, stejně, jak jste to udělali vloni), dostanete přes držku. Jak se zdá, myšlenková a sociální evoluce si od dob Švejka vybírá v Čechách neplacené volno.

O svém publicistickém i osobním životě poskytl i rozhovor serveru techno.cz:
Luděk "Rodriguez" Staněk: Stádo blbejch lumíků
https://www.techno.cz/rozhovor/10057/ludek-rodriguez-stanek-stado-blbejch-lumiku

Řekli byste si, že takový volnomyšlenkářský novinář zcela jistě nesleví ze svých zásad a bude i dnes protestovat proti brutalitě policie? Zastane se demonstrantů, protestujícím proti tvrdým opatřením omezujícím svobodný pohyb, svobodu slova a svobodu podnikání? Ani náhodou!

Z tehdejšího svobodomyslného novináře-eléva Luďka Staňka se stal mainstreamový kašpar, jenž za uplynulých dvacet let vystřídal několik pozic ve vedení redakcí plátků typu Esquire nebo Rolling Stone, a nyní šaškuje jako standupista v korporátní internetové televizi.

A jakéže názory zastává vůči lidem, pochybujícím o spásné vakcíně proti mediálně vytvořenému viru? Posuďte sami zde:
https://twitter.com/ludekstanek/status/1356568627122733060

Nic vas neuklidni tak, jako kdyz prijdete k doktorovi na polikliniku a na nastence protejsi ordinace (hned pod Desaterem Mudr. Hnizdila, citaty Gandhiho, Matky Terezy a Johna Lennona a napisem Slunce v dusi) visi tohle.

Jak je možné, že novinář, jenž kdysi zasvěceně psal o policejní brutalitě, odsuzoval násilné zásahy na veřejných hudebních festivalech nezávislé britské technoscény a hájil práva mladých lidí sejít se na taneční zábavě bez oficiálního svolení, se dnes staví na opačnou stranu barikády a přizvukuje státní pravdě o koronaviru se všemi omezeními pohybu a shromažďování, včetně násilných policejních represí?!

A dokonce upírá lékařce právo vyslovit vlastní názor k očkování?

Proč nehájí právo účastníků protilockdownových protestů sejít se na povolené demonstraci, aby zde vyjádřili svůj svobodný názor?

Proč dnes nesepisuje protestní články o ohrožení svobody shromažďování a práva na demonstraci bez strachu ze zásahu policejních robocopů, vodních děl a obušků?

Staňkova kolegyně z Rocku&Popu, hudební novinářka Jana Kománková na svém webu protisedi.cz rozhodně proti očkování neprotestuje, jen radí, aby lidé vakcíny užívali skutečně od originálních farmaceutických korporací, a nekupovali je na darknetu. :)

https://protisedi.cz/vakciny-proti-covid-19-se-na-darknetu-prodavaji-za-250-az-1-250-dolaru/

https://protisedi.cz/praktici-vydali-doporuceni-pro-pacienty-jak-postupovat-pri-priznacich-covidu-19/

Zájemci na webu najdou také nabídku očkování některých ordinací praktických lékařů, kteří očkují proti covidu-19 i neregistrované pacienty a vakcíny mají aktuálně k dispozici.

https://protisedi.cz/praktici-vydali-doporuceni-pro-pacienty-jak-postupovat-pri-priznacich-covidu-19/

Jaké další důkazy je možné poskytnout pro potvrzení skutečnosti, že kdysi "svobodomyslní" příznivci technoscény se dnes řadí mezi konformní schvalovatele lockdownů, kontrolory dodržování přísných nařízení a agresivní podporovatele povinného očkování?

Můžeme se ptát společně s Vladimírem Stworou, jenž už v roce 2005 technařům, kteří vykřikovali při demonstracích hesla jako "Policejní stát", vytkl, že křičí s křížkem po funuse:

Právo na chuligánství nepatří mezi lidská práva
https://zvedavec.news/komentare2005/08/1286-pravo-na-chuliganstvi-nepatri-mezi-lidska-prava.htm

A příhodně se ptal: Kde jste byli, když se za vás rozhodovalo o plošném odposlechu a archivaci veškeré komunikace? Kdo protestoval, když se stejnou drzostí USA požadovalo celosvětové zavedení biometrických pasů a každému návštěvníkovi snímají otisky prstů?

Mohl bych doplnit:
Kdo protestoval, když se vláda přidala k Bushovu teroristickému tažení proti Afghánistánu a Iráku? Petici proti válce v Iráku podepsalo něco kolem 5 000 lidí.
Kdo protestoval, když naše média pomáhaly rozšiřovat lži o 11. září? Kdo protestoval, když naše média pomáhaly rozšiřovat lži o útocích v Madridu? Kdo protestoval, když média podněcovala protimuslimskou hysterii po teroristických útocích v Londýně? Kdo projevil už tehdy ochotu vzdát se svých svobod výměnou za bezpečnost? (https://www.novinky.cz/02/79/83.html).

A dnes bychom mohli doplnit: Kdo z vás protestoval, když se pod záminkou covidové pandemie instaloval globální policejní stát se špehováním soukromí všech občanů, kdy lidé byli zavírání do lockdownů jako do vězení, kdy sílila cenzura, kdy se postupně zaváděly sledovací covid pasy a nutilo se do očkování?

Můžou si sami odpovědět:
Bojovali jsme na internetu proti "dezinformátorům" a "ruským trollům", kteří přesně před tím varovali.

"Nevěříme na nějaké konspirační teorie, které rozšiřují různí hloupí dezinformátoři, že by nějaká hrstka mocných dokázala zavést celosvětovou totalitu a ovládnout všechny vlády světa, řídit životy všech lidí, ze dne na den zklikvidovat jejich svobody a nastolit nad nimi totální dohled a kontrolu. To je prostě nemožné. K tomu by nikdy nedošlo, lidi by se proti tomu vzbouřili..."

Toto drmolí jak kolovrátek stádo ovcí připojené na sociální sítě, které si nechalo během pár dnů v březnu 2020 natrvalo zalepit ústa rouškami a respirátory, a pak dva roky dobrovolně dodržovalo rozestupy, pravidelně se chodilo testovat, desítky hodin prostálo ve frontách na tečku a mávalo při tom platnými verzemi covid pasů. Tyto stejné ovce pak udávají neočkované, že se poslušně nepodřizují vlastnímu zotročení a podléhají "dezinformátorům", šířící hloupé a nesmyslné konspirace o ztrátách svobody a nástupu globální totality.

A toto je přesně příběh "alternativní" technoscény, která se před 17 lety tak bouřila proti policejnímu násilí a omezování svobod. Dnes drží hubu, protože ji má zalepenou respirátory a její mozek je ochromen strachem a naučenou poslušností.

Vždyť ještě před rokem a půl se všichni kolem zaklínali svými zásadami, že přece mají svou hrdost a NIKDY NIKDY nepřistoupí na žádné ústupky. Nějak to však ve velkém začíná měknout. Lidé, kteří nedávno tvrdili, že se v žádném případě nebudou účastnit testování/očkování, to raději dají výpověď v práci, nebudou podstupovat ponižující testy a vyplňování formulářů, aby mohli odjet na dovolenou, nikdy se neponíží, už dnes najednou čekají na druhou/třetí/čtvrtou dávku očkování, už mají vyplněný formulář na covidpas, pochvalují si skvělou sledovací aplikaci v mobilu. A tak to dopadne se všemi "hrdiny".

Většina lidí se celých 30 let od změny režimu dušovala, že už si nesmíme nechat vnutit žádnou totalitu s jakýmkoliv omezováním svobod jako svoboda pohybu, cestování, projevu a nedopustí, aby jim někdo diktoval, kdy mohou vycházet z domu, kam můžou cestovat. A nikdy už prý nedovolí, aby jim státní moc určovala podmínky, aby mohli jet na dovolenou, nepřipustí žádnou diskriminaci při výběru studia na škole pro své děti, ani jim určovala, jak mají žít!

A co dnes? Šup, a máme tady covid pas jako obdobu výjezdní doložky, potvrzení o očkování jako paralelu ke stranické knížce KSČ, a lidi se mohou strhat, aby se ponížili a získali jakoukoliv protekční výhodu.

Svědčí o tom tato zpráva (všimněte si zdůrazněného textu v závěru):
Lidé chtějí urychlit termín druhé očkovací dávky, aby mohli v klidu na dovolenou
https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000025627/lide-chteji-urychlit-termin-druhe-ockovaci-davky-aby-mohli-v-klidu-na-dovolenou

Jakmile dostanou lidé druhou očkovací dávku, získají certifikát o očkování a nemusejí už chodit na pravidelné testy. Zároveň se jim usnadní právě cestování a ZÍSKAJÍ DALŠÍ VÝHODY VE SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ.

Nedávno jsem na webu Davida Icka viděl výsledky hlasování v anketě Ickonic, ve které vyšlo, že přes 90% lidí opustí svou práci, pokud jim zaměstnavatel nařídí povinné očkování. Kde jsou všichni ti hrdinové? Chodí se denně testovat, už mají druhou dávku, nosí respirátory snad i v posteli...

Že jsou takoví, svědčí ukázka příspěvku čtenáře z Novinek.cz:

Petr Hovorka
Jako proč ne. Nevím proč bychom my očkovaní měli doplácet na neočkované. Nám se taky nelíbí chodit každý půlrok na další dávku. Takže pokud se budou zakazovat dělat věci neočkovaným, tak je to jedině dobře. Není ničí právo chodit do hospody, za kulturou atd...Každý má právo jít ven, zajít si k lékaři a do obchodu. Ale další věci zkrátka jsou navíc. Je třeba si uvědomit, že se změnila situace a že spousta věcí již bez očkování/neg.testu dělat nepůjde. Tomu se musíme všichni přizpůsobit ať se nám to líbí nebo ne.

Nový člověk. Nová normalita. "Změnila se situace." Každý má právo jen odsud pocud a "další věci jsou zkrátka navíc." "Musíme se všichni přizpůsobit". Práva a svobody budou už jen pro některé, to se nedá nic dělat.

Přitom očkovaní jsou dnes ti privilegovaní, kteří by měli mít radost, že se jim dostalo více práv před ostatními, a měli by mít přednost před těmi nezodpovědnými hlupáky, co se nechtějí napíchat. Oni se přece vrátili do normálu, nebo ne?

Absolutně nechápu, že si takový člověk vůbec dovolí stěžovat.

A média bezostyšně píší o tom, že brzy se najede na "vyřazení neočkovaných ze společenského života"
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-vyrazeni-neockovanych-ze-spolecenskeho-zivota-najede-cesko-za-dva-tydny-40377748

Radost těch, kteří poslušně plní všechny příkazy a nařízení státu, se dá trochu i pochopit. Oni přece nejsou z jejich pohledu ti, proti nimž jsou tato opatření směřována, oni jsou ti poslušní, kteří všechna nařízení a pokyny dodržují. To se jen stát brání proti těm škůdcům, rozvracečům, nepřátelům státu a těm, kdo nám ničí naše zdraví a životní styl a kvůli kterým jsme se ještě nemohli vrátit do "normálu".

Nějakou dobu jim to přesvědčení vydrží, protože ze začátku budou mít opravdu zvláštní privilegia před těmi škůdci / neočkovanými a státní moc je reálně zvýhodní. Až časem někteří zjistí, že jejich životy nabírají více a více stejných omezení a restrikcí jaké měli ti "obtížní", proti nimž tak brojili a domněle ohrožovali jejich životy. Ale většina to nepochopí nikdy.

Tato reportáž z plavecké přehrady Olešná je přímo dojemná:
Mladé holky v anketě vypovídají, jak je skvělé, že se při plavání můžete nechat otestovat! Jakoby to byla úžasná praktická výhoda pro běžný život. Něco jako nechat si při nákupu v obchoďáku vytrhnout zub. Nebo při vyřizování na úřadě si vytřít zadek!

V Aquaparku Olešná se mohou lidé nechat zdarma a na počkání otestovat

Anketa: 1.) "My jdeme na letní koupaliště Olešná a přijde mi to jako fajn možnost, že si takhle bez objednání může člověk jít nechat se otestovat." 2.) "Chodím na základní školu, kde se testujeme jednou týdně, a právě chceme jít na bazén, takže jsem ráda, že máme tu možnost se testovat tady."

Už kdysi jsem říkal, že jsem zvlášť citlivý na masové ohlupování, totální kontrolu našich životů a manipulaci mysli, čemuž je vystaven KAŽDÝ člověk už od malička. Sleduju to celý život a myslím, že chování stáda (bohužel) celkem dokážu odhadnout.

Někteří lidi budou časem chodit s pouty na rukou a vězeňskými náramky na nohou, a přitom si říkat, že to je jen krátkodobé omezení, které musíme vydržet a zjevná životní nutnost, abychom se dostali zpět do normálu. Jistá část ovcí si to dokonce bude pochvalovat jako praktickou věc a budou šťastní, že se o ně státní moc tak hezky stará.

Masové oblbování a návyk na výchovu ke stádnosti a povinnému zapadnutí do kolektivu už od dětství prostě povede ke zotročení lidí a totální kontrole našich životů do nejintimnějších sfér a nejmenších detailů.

V současné době proto už nemá cenu bojovat o nějaké kompromisy, teď už jde o všechno. Pokud lidé zásadně neodmítnou povinné očkování, covidpasy, neustálé kontroly s certifikáty a sledovacími aplikacemi, kamkoliv jen vkročí, ztratí všechno. Nepomůže uvažovat, jestli je pro jejich děti "lepší" antigenní test než špejle do nosu, to je jeden a ten samý nástroj poslušnosti.

A co vidím ve svém okolí, tak 90% lidí se ochotně přihrbilo a začalo nadšeně nahánět potvrzenky o testování, "protože musím dneska na hokej" (naprostá životní nezbytnost, aby podlehl a ponížil se k něčemu, co by ještě předloni dostal bez toho ponižování). Nebo se s nadšením běží očkovat, protože "to už je přece nutnost".

Nelze soudit lidi, kterým je vyhrožováno ztrátou zaměstnání, mají půjčky / dluhy, nebo jim hrozí postihem za neomluvené absence v docházce svých dětí do škol, protože je nechtějí nechat testovat. Takovým tuhle situaci vůbec nezávidím a chápu je, když podlehnou. Ale nemám žádného pochopení pro ty, kterým nic nehrozí, ale běží sprintem se očkovat, protože chtějí srovnat krok s okolím a musí jít za zábavou, a pak stejně sedí někde v hledišti s respirátorem.

Někteří si totiž ani nevzpomenou, co říkali ještě před rokem a půl, kolik životních plánů a sebevědomí měli, kolik věcí bylo pro ně naprosto nepřijatelných a jak egoisticky prohlašovali, že jim nikdo do života nesmí kecat. Dnes přistupují na samé ústupky, větší a větší kompromisy a ještě se u toho snaží (křečovitě) tvářit velice suverénně jako svobodní a samostatní jedinci.

"Seru na to, zajdu se o víkendu naočkovat," říkal loni v práci náš obchodní ředitel, protože už chudák bez potvrzenky o očkování nemohl do fitka nebo na bazén. Kdyby na to skutečně "sral", tak si zachová důstojnost a očkování odmítne! Ale on na to nesere, on se posral.

Mnozí budou mít možnost uvědomit si, jakou "svobodu" očkováním získali a jestli to stálo za takový "návrat do normálního života". Někteří to sice nepochopí ani tak, ale ten falešný pocit, že "já" si zasluhuju něco více, protože jsem spořádaný a poslušný občan, který se zachoval "rozumně" a nechal se očkovat, na rozdíl od těch hlupáků odmítačů, a proto si zasloužím zvýhodnit před tou spodinou, ten pocit ho musí hřát u srdce.

Ten úžasný pocit některých chaotů, že já můžu jet na dovolenou, kam jiný nesmí a díky tomu mám větší volnost a prostor, když mě ti druzí nepřekážejí; nebo dostanu více výhod, peněz, nebo majetku díky tomu, že jinému se to vezme, mně velice připomíná pocit členů NSDAP, když obsazovali byty židů vyhnaných do koncentračních táborů. Ten pocit musel být slastný.

Mám ve svém okolí taky několik takových mohykánů, kteří sami sebe považují za spořádané a zároveň svobodné občany a myslí si, že všechno bude tak jako dříve, zase budeme svobodně žít, bohatnout a radovat se ze života, jen když všichni budou dodržovat všechna nařízení, které jim vláda nadiktuje. A ti druzí, co se nechtějí očkovat, jim to kazí a nebýt jich, už jsme mohli volně dýchat. A navenek se snaží křečovitě tvářit, jak jsou stále spokojení a šťastní, protože ONI se přece chovají správně, jako většina, ne jako ti bezohlední odpírači. ONI jsou spořádaní občané, tak si snad zaslouží žít stejně jako dříve!

Jsou to vlastně takové poslední křeče lidí, kteří si navzdory faktu, že se jim kompletně hroutí jejich dosavadní způsob života a celý svět se řítí do propasti, vší silou vůle chtějí uchovat sebeklamný dojem, že ONI budou stále žít svým pohodlným a spokojeným životem a jediná jejich starost bude, kam se svobodně vydají na dovolenou a jak se vyhnou těm nezodpovědným odpíračům očkování. A budou urputně tento svůj pocit falešné svobody hájit, i kdyby měli denně chodit 3x na přeočkování, se zacpanou hubou a třeba i vězeňskými pouty na rukou i nohou.

Ten pocit štěstí, když jste očkováni a konečně svobodní, zažívá po celém světě hromada těchto poslušných ovcí. Ovšem nařízení o rouškách musí dodržovat stejně jako ti neposlušní:
Varianta delta změnila průběh pandemie v USA. Vrací se roušky, a to i pro očkované
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3346964-varianta-delta-zmenila-prubeh-pandemie-v-usa-vraci-se-rousky-a-i-pro-ockovane

Ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenskyová v úterý 27. července oznámila, že opět musí doporučit všem Američanům, aby začali nosit roušky nebo respirátory ve vnitřních veřejných prostorách, zejména tam, kde je větší koncentrace lidí. Týká se to i osob, jež mají obě dávky očkování proti covidu-19.

Samozřejmě nevěřím, že těm omezencům dojde, o co tady jde. Ani v okamžiku, kdy budou po páté dávce vakcíny znovu donuceni nosit respirátory, nepochopí, že státní moc jim už nikdy nevrátí původní způsob života, ani nezískají žádné výraznější výhody. A jelikož média budou pravidelně spouštět vlnu obviňování nenaočkovaných ("Oni jsou vinni, že stále musíte být zavřeni v lockdownech a nosit roušky!"), akorát se jejich vztek přesune na ty "nezodpovědné" a strůjci celého covidpodvodu budou spokojeni, protože se jim povede rozeštvat lidi proti sobě, nikoliv proti jeho původcům. Nikdy obyčejným ovcím nedojde, že s nimi hrají podvodnou hru a vedou je na jatka. Stále se budou domnívat, že oni jim pomáhají k návratu ke svobodnému životu!

Přesně o tom mluvil slovenský komentátor Baranek: pokud to takto půjde dál a bude se pořád více rozeštvávat společnost, lidi půjdou proti sobě jako Hutové a Tutsiové ve Rwandě a poteče krev:
https://www.youtube.com/watch?v=F_Psb1DybH4

Budú to skúšať a skúšať, až ľuďom prasknú nervy
https://www.youtube.com/watch?v=AjIFlojOBUc

A jak bude vypadat vrcholný okamžik naší svobodné a nezávislé "alternativní" technoscény? Můžeme to vidět už dnes; takto bude vypadat technoparty budoucnosti:

Lidé se budou chodit "svobodně" bavit v oddělených chlívcích stejně jako ovce, nebo budou "tančit" na sedačkách svých aut, s rouškami na ústech, jako na proslulých auto-koncertech Leoše Mareše a jiných "pohodových" idiotů, kapely Mirai:

Koláž fotografií z covidového "autokoncertu" médii protežovaného kašpárka Leoše Mareše. Nová forma zábavy pro šťastné lidičky v realitě post-covidového Nového Normálu.
Koláž fotografií z covidového "autokoncertu" médii protežovaného kašpárka Leoše Mareše. Nová forma zábavy pro šťastné lidičky v realitě post-covidového Nového Normálu.
Záběr z covidového "autokoncertu" skupiny Mirai. Vidíte tu spoustu svobodných a tančících lidiček?
Záběr z covidového "autokoncertu" skupiny Mirai. Vidíte tu spoustu svobodných a tančících lidiček?

Média a nadšení příznivci techna budou štěstím bez sebe a na svých povolených profilech na Facebooku a Twitteru, kam se budou moci přihlásit ze svých covid pasů, schválených oficiálními orgány Světového ekonomického fóra pod vůdčí ideou Velkého Resetu, se budou vypisovat ze svých úžasných pocitů radosti ze skvělé zábavy a tvářit se, že jsou zase svobodní, protože:

HURÁ, VŠICHNI JSME SE ZNOVU VRÁTILI DO NORMÁLU ! Ne, nevrátili. Ocitli jsme se v Novém Normálu. V Novém světovém řádu, v němž se všichni otroci cítí šťastní, protože nic nevlastní a přišli i o svou svobodu.