KORONAPŘEVRAT

Protiúder Velkému Resetu, digitálnímu koncentráku, covidpasům, povinnému očkování, sociálním kreditům, mediálnímu ohlupování a nátlaku zmanipulovaného stáda!

Nová rubrika: STRUČNĚ & JASNĚ - Rychlé komentáře, úvahy, glosy, krátké poznámky, reakce na aktuální dění a dopisy čtenářů

Už jsme si celkem zvykli, že většina plánů mocných bývá navzdory zjevným indiciím a odhalením odmítána jako "konspirační" či "spiklenecké teorie". Důvodem bývá argument, že šiřitelé těchto "spekulací" o nich nejsou schopni předložit jasný, hmatatelný či viditelný důkaz. U fenoménu tzv. chemtrails je tomu kupodivu přesně naopak: důkazy, které máme...

Jaké povědomí o dnešní šílené době zůstane v lidských myslích za pár let nebo desetiletí? Najde se vůbec někdo, komu ještě zůstanou jakési nepatrné vzpomínky na události ze současnosti a nedávné minulosti? Budou si lidé pamatovat, co se skutečně v jejich životech odehrálo? Není to vůbec jisté. Když vidíme, jak masivně se lidem za "covidu" podařilo...

Vražedný útok teroristů na koncertní síň v Krasnogorsku nese většinu zásadních rysů operace pod falešnou vlajkou. Že nešlo o žádnou "spontánní" akci fanatiků, ale o precizně naplánovanou a koordinovanou operaci, svědčí nejen její průběh, během něhož se vraždící bestie neohroženě a s ledovým klidem promenádovaly po budově, očividně při vědomí...